fbpx
skip to Main Content

Miljøpartiet oppfordrer til omstart

POLITIKK:

Det er tydelig at saksbehandlingen og trasévalget har tatt lite hensyn til det lokale naturmiljøet og lokalbefolkingens engasjement for å bevare den unike nærheten til friluftsliv som Bymarka representerer.

Det er verdt å merke at et slikt tiltak i praksis er irreversibelt, vi får aldri disse områdene tilbake. Det er derfor ytterst viktig å snu hver stein for å se på ulike alternativer.

Med tanke på langtidskonsekvensene man vil få ved å ta feil fremtidsvalg i dag er en forsinkelse for å vurdere alternativer en liten kostnad.

Miljøpartiet de grønne sitter ikke ennå i bystyret, og har ikke deltatt i behandlingen av saken. Men vi oppfordrer alle partier til å gå i seg selv og vurdere trasévalget på nytt. Vi håper å få være med å ta en aktiv rolle i saksarbeidet etter høstens lokalvalg og være med å finne en løsning som er til beste for både Arendals befolkning og naturog friluftsmiljøet.

Miljøpartiet de grønne

Back To Top