fbpx
Annonse:

25. november – Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

På vegne av Arendal-Grimstad Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil vi rette oppmerksomheten mot 25. november som er internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Soroptimister er aktivt tilstede i mer enn 40 land i Europa med et medlemskap på 34 000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC. Soroptimister i Europa står sammen under slagordet «We stand up for women», og vi engasjerer oss i prosjekter for å styrke kvinner og jenters status lokalt, nasjonalt og globalt. I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning, og de siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…», satt fokus på menneskehandel som vår tids slaveri. Flere klubber, inkludert Arendal- Grimstad Soroptimist klubb er engasjert i mentorprogram for ikke-etniske norske kvinner med høyere utdanning. Soroptimister landet over har nettopp vært aktive i støtten til Care Norge og TV-aksjonen «Nå er det hennes tur». Denne aksjonens mål er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Å bekjempe fattigdom gjennom å støtte kvinners kamp for likestilling gjør at kvinner blir hørt, og blir samfunnet mer bærekraftig. Norske soroptimister vil være en global stemme for kvinner, og arbeider gjennom prosjekter for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har vårt fokus på kvinner og jenters egenkraftmobilisering og arbeider spesielt med prosjekter innenfor disse bærekraftsmålene: Nr. 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden Nr. 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk Nr. 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle Nr. 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling Nr. 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle Nr: 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle 25. november skal rette søkelys mot vold mot kvinner, et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake. Fakta om vold mot kvinner:
  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år
  • 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år
  • 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse
For å rette oppmerksomheten mot voldsproblemer mot kvinner har Soroptimist klubber over hele Europa siden 2009 sørget for at byer lyser opp sine sentrale bygninger med fargen oransje. Årets tema er «Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape» og det vil bli satt i gang aksjoner over hele verden for å ta et standpunkt mot seksuell vold i alle sammenhenger, og å få i gang en global samtale om hva som skal til for å forhindre og få slutt på voldtekter. Ser du en oransje belyst bygning eller landemerke, så er det altså den lokale soroptimistklubben som samtidig med klubber i hele Europa aksjonerer for å sette fokus på problemet med kjønnsbasert vold.Ser du en oransje belyst ambassadebygning i Europa, så er det norske og europeiske soroptimister som har tatt initiativet til dette også. Ønsker du som yrkeskvinne å engasjere deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Følg oss gjerne på Facebook under Arendal-Grimstad Soroptimistklubb og finn mer informasjon og kontaktopplysninger om klubben på www.soroptimistnorway.no!