fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

I fred og ulovlighet…

«Fantasien hos kommunale politikere og byråkrater er upåklagelig når det gjelder å finne måter å unngå allmennhetenes tilstedeværelse i møter og folkevalgte organer» skriver Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening, i boka «Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere i kortene». Sitatet kom på alle måter til sin rett i korridorene på Arendal rådhus sist torsdag.

Da Arendal kommunes økonomiske situasjon, og potensielle nødvendige kutt, skulle diskuteres blant politikerne var det nemlig bare noen heldige utvalgte som fikk være med. Dette er et lovbrudd som viser at arendalspolitikerne har dårlig respekt for kravet om offentlighet i kommunal politikk.

Sivilombudsmannen slår i sak 723/94 tydelig fast at når samtlige medlemmer i et organ møter og det blir drøftet saker av aktuell betydning, må saken karakteriseres som et møte i et kommunalt organ. Og kommunelovens hovedregel er at alle møter i politiske organer er offentlige. Ønsker politikere og byråkrater å kalle møtet er «arbeidsmøte», et «drøftningsmøte» eller et «orienteringsmøte» må de gjerne det, men det er like fullt et møte, og like fullt offentlig. Hvor og når et møte blant politikere avholdes spiller ingen rolle, det spiller heller ingen rolle hvem som er invitert. Når medlemmer i et politisk organ treffes for å diskutere spørsmål de vanligvis behandler, er det et offentlig møte. Dette innebærer at pressen kan overvære møtene for å videreføre informasjonen til sine lesere, lyttere og seere. Og det innebærer at alle privatpersoner har rett til å overvære møtet.

Kommunens budsjett må vel kunne karakteriseres som et spørsmål arendals politiske utvalg vanligvis diskuterer, eller?

Forsøk på å omgå kommuneloven mangler det ikke eksempler på, og vi trenger verken å reise langt geografisk eller langt tilbake i tid. Formannskapet i Farsund prøvde seg så sent som i 2003 på å stenge dørene i et politisk møte, begrunnelsen var at to Høyre-representanter for en kort periode forlot møtet. Da kunne man angivelig omdefinere møtet til et «drøftningsmøte» som kunne lukkes. Sivilombudsmannen og fylkesmannen var ikke helt enige, og godtok ikke argumentasjonen. Det kom imidlertid noe godt ut av møtet, nemlig at Sivilombudsmannen slo fast hva politikerne kan få lov å gjøre utenom offentligheten: De kan holde kurs og ha sosialt samvær.

For å lukke et møte må politikerne vise til et konkret unntak fra hovedregelen om offentlighet, det skal også mye til å kunne lukke et helt møte, og ikke kun de sensitive delene av det.

Arendals Tidende finner møteskikken som ble presentert av ordfører Einar Halvorsen svært dårlig, og vil klage lukkingen inn for fylkesmannen.

Back To Top