fbpx
skip to Main Content

Hva går inntektene til?

Vi får stadig spørsmål om hva inntektene fra gjenbruksbutikken går til, og jeg har derfor lyst til å si litt om dette.

Agder Renovasjon har gjenbruksbutikk på avfallsanlegget på Heftingsdalen. Denne ble etablert i 2007 fordi svært mye brukbart ble kastet og gikk rett i søpla.

Hvert år kaster hver og en av oss nær et halvt tonn søppel, og vi arbeider for at mest mulig av dette enten gjenbrukes eller gjenvinnes til nye produkter. Gjennom kildesortering sikrer vi råvarer til industrien, og gjennom gjenbruksbutikken sikrer vi at ting gjenbrukes i stedet for at det kastes. Inntektene vi oppnår fra gjenbruksbutikk og avfall vi selger til høyest mulig pris i markedet, bidrar til å holde renovasjonsavgiften nede. Vi får inntekter i stedet for utgifter, samtidig som det gir en stor miljøgevinst i at ressursene brukes om igjen. Gjenbruk og gjenvinning sikrer også at mindre avfall går som restavfall til forbrenning, og utgiftene reduseres tilsvarende. Samtidig er det svært hyggelig å ha et gjenbrukstilbud som alle kan benytte seg av, med rimelige kjøp i butikken, til glede for innbyggerne.

Vi er opptatt av å forvalte innbyggernes penger til renovasjonen på en økonomisk og miljømessig best mulig måte. Det gjøres ved at mest mulig av avfallet som kommer inn på Heftingsdalen eller Østerhus, sorteres, komposteres, gjenvinnes eller gjenbrukes, til beste for innbyggerne i kommunene.

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder

Agder Renovasjon IKS

Back To Top