fbpx
skip to Main Content
Grete A. Husebø Ansvarlig redaktør

#Godnok

Sosialistisk ungdom har denne uka snakket med elever på videregående skoler i Arendal om viktigheten av psykisk helsehjelp til ungdom. Et ubehagelig viktig tema.

Bakgrunnen for ungdomspartiets kampanje #Godnok med fokus på psykisk helse blant ungdom er som følger: Hver femte student i Norge sliter med alvorlige psykiske plager, blant kvinnene er tallet så høyt som 24 prosent. Det kom frem i en undersøkelse TNS Gallup i fjor høst utførte for de tre største studentsamskipnadene i Norge. Ensomhet og stress trekkes frem som viktige faktorer bak tallene. Dårlig selvbilde, dårlig kroppsbilde og lite mestringsfølelse kommer like etter. NOVAs kartlegging av unges helse i 2013 viser ikke mer optimistiske tall for de som er hakket yngre enn studentene. Ungdom skulker og ruser seg mindre, men samtidig blir stadig flere deprimert. For knappe to uker siden kom årets tall fra reseptregisteret hos Folkehelseinstituttet, disse viser at bruk av anti depressive medisiner for ungdom mellom 15 og 19 år har økt med 52 prosent de siste ti årene. For aldersgruppen mellom 20 og 24 år er økninger 43 prosent bant kvinner og 26 prosent blant menn.

Den skremmende økningen i bruk av antidepressiva blant ungdom og unge henger uten tvil sammen med et større presteringspress. Helt ned til barneskolealder skal barn delta på de riktige aktivitetene og prestere godt. Når man blir gammel nok til å gjøre sitt inntog på forskjellige nettplattformer, skal man vise en perfekt fasade også der. Innen unge i dag når studiealder er presset om å prestere så innbakt at de fleste knapt tenker på at det er der. Nettopp derfor er bevisstgjøring rundt problematikken så innmari viktig, og det kan psykisk helsepersonell hjelpe til med. Det samme kan sjelden sies om antidepressive midler.

Arendals Tidende berømmer derfor Sosialistisk ungdoms initiativ for å fjerne køen til psykisk helsehjelp for unge.

Back To Top