fbpx
skip to Main Content

 Voldtekt av bymarka

 

Søndag var det jo et flott vær, så jeg tenkte å ta en ettermiddagstur i skauen. Som sagt , så gjort. Jeg tok bilen og kjørte ned til Fossbekk. Jeg tenkte å ta Øskantløypa fra Stea. Du verden hvor de sjauer i skogen der. Men, jeg kom jo opp til Øvre Stea og tok Østkantløypa mot Heftingsdalen. Stien opp Elgtråkket var fremdeles fin, men skrekk og gru hvilket syn som møtte meg da jeg kom på toppen, ved Heftingsdalen og skulle over Bjormyr. Der var Østkantløypa fullstendig borte. Alt var rasert. Ikke en busk eller stier var spart. Området mellom Heftingsdalen og Beibukjenn var fullstendig rasert. Det så ut som et månelandskap. Jeg er jo kjent med at det skal anlegges tilførselsvei til nye E18, men det kan da ikke være nødvendig å rasere så store områder. Og det før det er bygd 1 meter med vei. Jeg kom meg omsider ned til Beibukjenn og tok en gammel skogsbilvei mot syd, men jeg kom ikke langt før jeg var inne i et nytt ødelagt område. Det var nesten umulig å kjenne seg igjen. Alt var snauet ned og sannsynligvis var det store skogsmaskiner og gravemaskiner som hadde kjørt på kryss og tvers og bygd midlertidige veier for å komme frem. Det ser ut til at nesten hele området mellom Pilekjennene og Heftingsdalen er rasert. For ikke så lenge siden kunne man gå i flott skogsterreng fra Songe til Dalen og fra nåværende E18 til Saltrød, på gode naturlige skogstier. Nå er det bare små klatter med skog igjen.  Dette var et viktig rekreasjonsområde for byens befolkning. Nå ser det ut til at vi må klare oss med lysløypene. Så dukker det opp noen spørsmål i mitt hode. Hvor er alle naturvern-organisasjonene og alle de «flotte» miljøorganisasjonene hen. Miljø må da være mere en CO2? Og alle de som krever at vi må verne om artsmangfoldet i naturen, hvor er de hen?

Og så har vi politikerne. Er de klar over konsekvensene av det de har vedtatt. Hvis de vet det, så burde de skamme seg. Skal vedde på at få eller ingen av de har giddet å ta turen ut i skogen. Vi har alle sett de fantastiske 3D tegningene i avisene. Med flott grønn-farge langs veien. Dette er bare juks og fanteri. Er klar over at det måtte bli noe inngrep i naturen da veien ble vedtatt, men det er forskjell å barbere seg elle kutte hode av seg. Jeg vil gå så langt å kalle dette for voldtekt av naturen. Den samla skogen er for alltid ødelagt.

 

Jan Gundersen

Nyli

Back To Top