Annonse:
Martha Marita Hansen, Kulturskolerektor I Arendal Orienterte Om Flytteønsket.
Martha Marita Hansen, kulturskolerektor i Arendal orienterte om flytteønsket.

Kulturskolen får flytte

Formannskapet i Arendal avgjorde torsdag at den delen av kulturskolen som holder til på det gamle rådhuset skal flyttes midlertidig til kultursenteret på Munkehaugen fra august. Rådmannens innstilling ble vedtatt enstemmig, mens et tilleggsforslag fra varaordfører Anders Kylland om at saken burde legges frem for bystyret ble stemt ned med fem mot tre stemmer.
Bakgrunnen for at kulturskolen må flytte ut av det gamle rådhuset, er at det kommunale eiendomsforetaket skal inn i kontorlokaler i den ærverdige bygningen og er litt utålmodige etter å pakke flytteeskene.

Leietakere sies opp
Vedtaket betyr at fem leietakere på Munkehaugen kultursenter blir sagt opp. Ifølge kultursjef Kristin Lundby gjelder det Arendal figur- og dukketeater i tillegg til fire kunstnere.  
–Vi tror det blir spennende for noen av de som beveger seg ut også vi, sa Lundby til formannskapet.
Nytilsatt kulturskolerektor Martha Marita Hansen møtte til formannskapet for å orientere i saken, og fortalte at hun ser Munkehaugen som den beste midlertidige løsningen for kulturskolen og for lærerne. Hansen forklarte at flere av avdelingene i kulturskolen i dag har gode løsninger, men ikke alle. Hun informerte om at de ansatte har vært involvert gjennom hele prosessen.
–Rytmisk avdeling, trommer har det helt uholdbart. Jeg ser på Munkehaugen, slik det er nå, som best for kulturskolen og lærerne, sa Hansen, som møtte formannskapet for første gang siden hun ble tilsatt i januar.

–Bør bli permanent
Venstre-representant Pål Koren Pedersen sa det er viktig å understreke at flyttingen er midlertidig, og at det ikke må skje at når perioden er over så har det gått tretti år. Han ba kultursjef Kristin Lundby og kulturskolerektor Martha Marita Hansen om en rapport om hvordan flyttingen oppleves av elever og ansatte når det har gått noe tid.
Rune Sævre fra Sosialistisk Venstreparti reagerte på at det legges opp til en midlertidig flytting.
–Med en gang jeg ser Arendal kulturskole våkner jeg. Det er spennende. Munkehaugen er et gammelt slott vi har kjempet for lenge, og som har fått oppussing og god standard. Det jeg reagerer på når jeg ser saken er at det er midlertidige lokaler. Jeg håper ikke vi legger for mye vekt på det med midlertidighet, men at det er muligheter på lang sikt. Vi må ha stabilitet på tilbudet i kulturskolen, sa Sævre.

Les også: –Leietakere må flytte ut

Tynn sak
Varaordfører Anders Kylland kommenterte saksfremlegget som «tynt» og at det ikke var mye å  støtte seg på for gjøre seg opp en mening. Han mente at det var en omfattende prosess som settes i gang, for bare en midlertidig løsning. Kylland sa om det er muligheter for å få til noe mer langsiktig for kulturskolen på Munkehaugen, mener han det er lurt.
–Det er jo større plass på der enn i det gamle rådhuset, og det støttes jo av fagetaten, sa han.
Kylland stilte også spørsmål ved om det gamle rådhuset er egnet som kontorlokaler på lang sikt for eiendomsforetaket, og trakk frem at Arendal Pensjonskasse slet med luftkvalitet, dårlig solskjerming og temperatursvingninger da den holdt til i bygget. Spørsmålet gikk til eiendomsforetakets daglig leder, Øystein Sangvik.
–Vi er i en prosess nå og skal ta vare på bygget og gjøre det som er nødvendig. Det er et kulturbygg som kan bli en veldig god base for oss. Vi investerer 2,7 millioner kroner for at det skal bli bra, og ventilasjon er en viktig sak der. Dette er en bra sak, rett og slett, sa Sangvik.

Burde vente
Arbeiderpartiets Robert Cornels Nordli ga også uttrykk for at han synes saksfremlegget var tynt, med lite informasjon. Han undret seg også over hastverket til eiendomsforetaket, som gjør at kulturskolen må ut før juni. Han mente det ville være mer naturlig å vente til bystyret får den kommende saken om øvingslokaler først. Den er forespeilet til juni-bystyret.
–Jeg vil understreke at Arbeiderpartiet mener der som det står i saken, midlertidig. Rensker vi Munkehaugen helt for innhold kan det rekke til hele kulturskolen, men det er ikke hensiktsmessig, sa Nordli og poengtere at han setter pris på alle aktivitetene på Munkehaugen, som partiet vil bevare og videreutvikle.
Han ga uttrykk for bekymring om at kommunen ikke får råd til å bygge øvingslokaler i Dauholla, som er en mulighet som er luftet, og sa at han skvatt da lederen for eiendomsforetaket også trakk frem Husbank-bygningen ved Skytebanen som mulig lokalisering. Sangvik forklarte at prosessen nettopp er kommet i gang og at alternativer kan falle fra underveis, mens rådmann Harald Danielsen ba politikerne ikke dra opp diskusjonen om alternativer som kanskje kommer opp i saken i juni.

Ville ha med bystyret
Selv om saksbehandler, kulturskolerektor Martha Marita Hansen fikk kritikk for å ha lagt frem en «tynn sak» supplerte hun såpass på spørsmålene under formannskapsmøtet at Kylland til slutt mente at saken var bra, og at den viser at det skal tas tak i dette. Han ville likevel at bystyret burde få ha det endelige ordet i saken.
–Dette har bystyret garantert mange meninger om, og jeg mener det er største naturlighet at saken blir lagt frem der, sa Kylland.
Kultursjef Kristin Lundby poengterte da at de fem leietakerne på Munkehaugen som må ut har tre måneders oppsigelsestid, og at det som var ønsket fra kulturenheten var å få en avklaring og å løse spørsmålet om det midlertidige.
Arbeiderpartiets Atle Svendal slapp luften ut av ballongen ved å reflektere over om saken i det hele tatt var en politisk sak, og sa han ikke er behovet for å ta den til bystyret.

Sorry. No data so far.