fbpx
skip to Main Content

En pengeinnkrevers bekjennelser

I kjølvannet av Arendalskrakket i 1886 kunne det være både vanskelig og ubehagelig å drive inkasso. Bankkrakket hadde medført flere lokale konkurser med påfølgende arbeidsledighet og økt utvandring. Overrettsakfører Michael Dedekam virket som bobestyrer og pengeinnkrever under denne krisen. Et av oppdragene var å kreve inn penger på vegne av pianofabrikantene Brødrene Hals i Christiania. Pianofabrikanten…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top