Annonse:
SENKETUNNEL: Kanskje Er Det Gang- Og Sykkeltunnel Som Skal Knytte Sammen øyene Utenfor Arendal Med Sentrum I Fremtiden. Fotomontasje/Esben Holm Eskelund
SENKETUNNEL: Kanskje er det gang- og sykkeltunnel som skal knytte sammen øyene utenfor Arendal med sentrum i fremtiden. Fotomontasje/Esben Holm Eskelund

Gang- og sykkeltunnel fra Kolbjørnsvik og Skilsø til fastlandet kan gjøre livet lettere.

Ikke engang bussen ser noe poeng i å kjøre i rute til ferjeleiet på Tromøy. Det er jo ingen passasjerer, for de fleste kjører bil. Mange kunne nok heller tenke seg å sykle, men det kan bli en drøy tur både herfra og derfra over brua for å komme seg til byen. Det samme er jo tilfelle fra Hisøy. Det er et stykke å trø når man nesten må «ront elva» før sykkelen er i byen. Da skulle en jo helt sikkert ha vært på jobb for lengst. Ikke bare kommer man seint, man blir svett også og i sum blir syklisten lite produktiv den første arbeidstimen der deler går vekk til å dusje.

esben_holm_eskelundHvordan vi skal transporteres rundt om i kommunen vår med offentlig transport er noe mange av politikerne våre er opptatt av. For tiden jobbes det på flere fronter med en areal- og transportplan for arendalsregionen. Den skal munne ut i konkrete planer om fremtidens transportløsninger. De myke verdiene vektlegges i samferdselspolitikken. Fotgjengere og syklister får stadig større del av både pengene og veibanene. Å bygge nye veier i dag er det snart ikke snakk om lenger uten at de myke, miljøvennlige trafikantene settes først.

Elektrisk drevne ferjer er på miljøekspertisens lepper, mens kritisk økonomi er på leppene hos eierne av ferjene som i over hundre år har knyttet øyene utenfor Arendal sammen med byen. Kanskje er det på tide å la «fæja» få hvile. Da Arendals Tidende luftet ideen om senketunneler for gående- og syklende fra Skilsø til Barbu og Kolbjørnsvik til Tyholmen forleden for Rune Sævre i Sosialistisk Venstreparti, var svaret ferjebuss i rutetrafikk i Tromøysund. Hvordan øyboerne skal komme seg til mulige anløpssteder kan en jo lure på. Kjøre? Sykle? Hvor mye areal finnes egentlig å flatsprenge for å lage såkalte kollektivknutepunkter? Kapper man et tre i denne kommunen kommer bymarkaflagget raskt opp. Det er neppe realistisk å tro at jomfruelige naturområder kommer til å bli parkeringsarealer for at folk skal kunne kjøre til elektriske ferjer. Da kjører de like gjerne dit de skal.

I Tønsberg pågår det debatt om sykkeltunnel sammen med biltrafikk for å knytte Tjøme og Nøtterøy sammen med fastlandet. Senketunneler for biler en smal sak for norske ingeniører. I Bjørvika i Oslo går biltrafikken gjennom Opera-tunnelen. I Arendal ligger det meste til rette for at syklister og fotgjengere kan gå og trø tørrskodd fra både Kolbjørnsvik og Skilsø til sentrum. Det er bra for folkehelsen og det er bra for miljøet. Ikke minst ville undersjøiske sykkel- og fotgjengertunneler virkelig sette Arendal på sjøkartet over spenstige sykkelbyer i Norge.