fbpx
skip to Main Content
ØDELAGTE FISKEVANN: 10 innlandsvann er i likhet med Solborgvann i Arendal, bildet, er grundig undersøkt av forsker de siste årene for å så på sørvens betydning for stedegen fisk og vannkvalitet. Resultatet er nedslående.

Sørven tok knekken på Solborgvann

Forskere har i flere år fulgt utviklingen i Solborgvann i Arendal. Fra år til år har de registret dramatisk tilbakegang av aure, tryte og ål. Med årene er vannet blitt mer og mer misfarget og blågrønnalger dukker opp i flak på overflaten. Den store synderen er sørven. Bladet «pH-status», forum for sur nedbør og kalking,…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top