fbpx
skip to Main Content

Samspill, seksualitet og selvutfoldelse

Samspill, seksualitet og selvutfoldelse er de tre temaene Einar Gelius og Laila Vevik går i dybden på i sin nye bok “Kjærlighetens tre S-er”.

Hva er kjærlighet? Kjærlighet er som en uuttømmelig kilde vi kan øse av når som helst og hvor som helst. Kjærlighet er uunnværlig. Kjærlighet opphever vår eksistensielle ensomhet. Den gir oss muligheten til fullt ut å være den vi er, og samtidig møte den eller de andre som han, hen eller hun er. Dette er essensen i den nye boken til Einar Gelius og Laila Vevik.

Boken er gitt ut på Gaveca forlag og skrevet som et samarbeid mellom prest og sexolog Einar Gelius, og Laila Vevik som driver Spiren Par- og Familieterapi. Sammen har de to arendalittene samlet sin ekspertise fra hvert sitt fagfelt om det store temaet «kjærlighet», og deler åpent om sine tanker, erfaringer, historier og faglige synspunkt. Boken er illustrert av nok en Sørlending, Elin Holte Sandbakk.

ILLUSTRERT: Einar Gelius og Laila Vevik har fått med seg Elin Holte Sandbakk, som har vært med å lage illustrasjoner til deres nye bok.

 - Vi brenner for å formidle om kjærlighet og ønsker å både inspirere, berøre og utfordre leserne. Vi har to forskjellige synspunkter fra hvert vårt fagfelt, men er likevel innom mange av de samme erfaringene. Derfor har vi valgt å samarbeide om å lage en bok om kjærlighet som kan hjelpe alle, uansett legning, seksualitet, kjønn eller sivilstatus. Det er kjernen bak boken, smiler Laila.

Enkel prosess
Forfatterne ble introdusert for hverandre av en felles bekjent for rundt et år siden, og begynte fort å idemyldre om sine fag og erfaringer, og hvordan de kunne samarbeide om å hjelpe andre.
 - Han så for seg at vi kunne inngå et samarbeid om å holde foredrag sammen. Vi er opptatt av de samme tingene, selv om vi kanskje er opptatt av dem på litt ulike måter, forteller Vevik videre.

Opprinnelig var det kurs og seminarer duoen så for seg. Boken kom opp som et forslag i forbindelse med dette, litt for å ha noe håndfast å kunne dele ut til deltagere.
 - Vi har en bred og mangfoldig kunnskap og erfaring og tenkte det kunne være lurt å ha en kursbok. Når vi begynte å samle sammen alt vi hadde snakket om så ble det fort en hel bok ut av det, forteller Einar om hvordan boken ble til.

 - Siden vi egentlig ikke kjente hverandre, så var det kanskje et ganske vågalt prosjekt, men prosessen har vært veldig enkel og smertefri. Mye på grunn av at vi er så opptatt av disse temaene om samspill, kjærlighet og relasjoner, legger han til.

SAMARBEID: Laila Vevik driver Spiren par- og familieterapi og Einar Gelius er prest og sexolog. – Siden vi egentlig ikke kjente hverandre, så var det kanskje et ganske vågalt prosjekt, men prosessen har vært veldig enkel og smertefri. Mye på grunn av at vi er så opptatt av disse temaene om samspill, kjærlighet og relasjoner, forteller Gelius.

Kjærlighet
Einar har flere bøker bak seg fra tidligere og Laila har også vært skribent for lokale aviser. Forfatterne forteller at begge bidrar med hver sine kompetanseområder. Boken, med tittelen «Kjærlighetens tre S-er» er delt opp i tre hoveddeler hvor begge har bidratt til kapittelet om samspill, som omhandler hvordan vi har relasjoner med andre mennesker, om kjærlighetens mange puslespillbiter, tilknytning med mer. Kapittelet om seksualitet er det Einar som står for, mens selvutfoldelse er Lailas kompetanseområde.

 - Vi ønsker å formidle fag og forsking på en enkel måte, slik at det blir tilgjengelig for mange. Hvert kapittel har praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver som leseren kan ta i bruk i hverdagen sin. Dersom en ønsker en positiv endring i livet sitt, må en gjerne gjøre noe annerledes., da kan disse verktøyene/øvelsene være til inspirasjon.

Einar forklarer at kjærlighet kan være så veldig mange ting og at kjærlighet til seg selv er minst like viktig som kjærlighet til andre.

 - Å ha et godt selvbilde, en god selvfølelse og god selvtillit er et viktig fundament for å kunne elske andre mennesker. Vi må starte med oss selv og deretter bygge forskjellige typer relasjoner til mennesker rundt oss. Vi snakker om relasjoner mellom mennesker uavhengig av legning, for kjærlighet kan oppstå i mange forskjellige former og relasjoner, sier han.

Mangfold
Blant annet trekker han frem at mange sliter med kjønnsidentitet.
 - Da må vi være rause for at det finnes andre måter å innrette livet sitt på, sier han.
Laila forteller at disse tre S-ene utmerket seg i arbeidet med boken, og at det bare ble naturlig at boken sentrerte rundt disse temaene.

 - Vi har med litt historie fra faglige erfaringer, og fra våre møter med mennesker og vanlige problemstillinger, og henviser til forskning og gode øvelser jeg selv har funnet til stor hjelp. Vi ønsker å formidle både mangfold og aksept for mangfoldet. Vi ønsker å åpne opp og inkludere. Kjærlighet er et stort tema som omhandler alle, uansett livssituasjon, legning, seksualitet, kjønn og interesser, uansett er det viktig å ivareta seg selv både fysisk, mentalt og emosjonelt, avslutter hun.

Back To Top