fbpx
skip to Main Content
NY PLAN: Etter at kommuneplanutvalget i 2018 la ned midlertidig forbud mot utbygging av flere eiendommer i området knyttet til utbygging av Arendal Maritime Hotell, nå Gand Hotell, er det utarbeidet reguleringsplan for hele området der det er lagt vekt på kulturhistoriske verdier. Området er et møtepunkt mellom eldre bebyggelse og bygninger oppført etter de store bybrannene som førte til at alt nytt måtte oppføres i mur.

Reguleringsplan vest for Vesterveien

Kommuneplanutvalget skal i møte onsdag behandle regulering­splanen som omfatter blant annet område ved 1880-trappene, Fjellgaten og Klevgaten. Utvalget la i 2018 ned midlertidig forbud for eiendommene som ble berørt av reguleringsplan for Arendal Maritime Hotell, nå Grand Hotell. Kommuneplanutvalget skal i møte møter onsdag behandle reguleringsplanen som omfatter blant annet område ved 1880-trappene, Fjellgaten og…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top