fbpx
skip to Main Content
I oktober-møtet skal bystyre ta endelig stilling til bygging av nytt heldøgns omsorgssenter på Saltrød. Rådmannens anbefaling er et senter med 120 beboerrom. Omsorgssenteret har en kostnadsramme på 690 millioner kroner. I tillegg kommer 50 mill. kr for eget kjøkkenbygg og 50 mill. kr for renovering av Rød bo og omsorgssenter. Etableringen på Saltrød like øst for handelssenteret, får medfører nedleggelse og reduksjon ved flere andre av kommunens nåværende institusjonstilbud.

Nytt omsorgssenter på Saltrød med 120 rom

Arendal bystyre skal i møtet 28. oktober ta stilling til det lenge planlagte omsorgssenteret på Saltrød. En utbygging som også vil få betydelige konsekvenser for hele kommunens omsorgstjeneste og øvrige institusjoner. Med bakgrunn i bystyrets vedtak fra april, legger rådmannen frem sitt forslag i kommende bystyremøte. Der anbefaler han å gå videre med prosjektering og…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top