fbpx
skip to Main Content

Går for omregulering av bevaring

Kommuneplanutvalget har vedtatt den foreliggende detaljreguleringsplanen for Svinodden – Varmekrogen, og anbefaler at saken med plankart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn. Omreguleringen skjer som følge av assuranseforeningen Gards behov for utbygging. Som følge av at tre bygninger som tidligere er regulert for bevaring på antikvarisk grunnlag må rives. Som en tilføyelse til den…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top