fbpx
skip to Main Content

Ett hån mot rettsikkerheten

Daglig leder Odd Bjørn Jensen:

Med fare for atter en gang å bli hengt ut i konkurrerende medier, klarer jeg ikke lenger å sitte stille og se på forsøkene på å gi Arendals Tidende nådestøtet.

Vi har til nå svart lite utfyllende på spørsmål rundt den ødeleggende rettsaken vi står midt oppe i. Den føles svært urettferdig, svært unødvendig, og den er økonomisk vanskelig for en bedrift som allerede sliter.

I starten av pandemien, fantes det ingen andre veier å gå enn den veien Arendals Tidende da valgte.

Noen fakta til oppklaring for leserne:

1. Arendals Tidende har ikke på noe tidspunkt sagt opp redaktør, journalister eller ansatte.

2. Arendals Tidende har innsatt vår tidligere redaktør og grunnlegger i en tid der skifteretten var eneste alternativ. Vår daværende redaktør, nå journalist i Agderposten, var fraværende i driften, og hadde åpenbart ingen planer om å komme tilbake til sin jobb med det første.

3. Arendals Tidende ble feilaktig dømt i tingretten, etter fagdommerens og lagmannsrettens oppfatning. Retten som dømte oss var satt med to leg-dommere, nummer en og to på saksøkers «ønskeliste». Begge LO-dommerne stemte ned fagdommeren, som er den eneste med juridisk kompetanse i retten.

Lagmannsretten vurderte det som overveiende sannsynlig at feilen hadde påvirkning på resultatet. Dommen ble derfor annullert.

Man trenger ikke å være særlig belært for å forstå at i en arbeidstvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er rettssikkerheten ivaretatt ved en fagdommer, og én legdommer valgt fra hver av partenes side. Altså 3 dommere med lik vekt, der 2 dommere utgjør flertall. Her ble det kalt inn to representanter fra arbeidstakersiden. Det er ikke begått en «saksbehandlingsfeil», slik det bagatellmessig fremstilles fra landsdelens største mediehus. Dette er et kraftig brudd på rettsikkerheten, en skandale i rettspraksis som aldri før har skjedd.

At to fagforeningsrepresentanter dømmer i arbeidstakers favør, er ingen bombe. Sammen kan de da sette til side fagdommerens dom. Om to legdommere fra NHO hadde stemt ned fagdommerens dom i vår bedrifts favør, så hadde jeg da likevel klart å se at dette ikke var riktig for rettssikkerheten. Dette er en selvfølge – uansett part i saken!
Nå er det imidlertid slik at fagforeningsadvokaten som fører saken mot Arendals Tidende, ønsker å dra Lagmannsrettens dom som annullerte tingrettens dom til høyesterett. Jeg betrakter dette som ett hån mot rettssikkerheten.

Jeg har aldri drevet Arendals Tidende med øye for å tjene penger. Det har vært en glede, men også en stor økonomisk byrde å være ansvarlig for at Arendal har sin egen lokalavis, slik alle andre Sørlandsbyer har. Agderposten har posisjon som fylkesavis, nå slått sammen med Fædrelandsvennen og en mengde andre aviser, til mediekonsernet Polaris. Agderposten har som intensjon å drive svært lønnsomt, som de fleste andre profesjonelle bedrifter. Ingen kan klandre dem for det. Svært lønnsomt er det lett å drive om man har tilnærmet monopol i markedet, og det har Polaris Media oppnådd.

Arendals Tidende står ganske alene. Det handler først og fremst om å overleve – ett år til, kanskje lenger, om leserne vil, og om ansatte og eier er villige til å yte enda litt mer. Idealisme kan det kalles. Stahet og liten vilje til å gi opp, vil jeg selv beskrive det å drive Arendals Tidende.

For lokalavisen vår kan denne rettsaken bety slutten, et nådestøt vi ikke er i stand til å forsvare oss mot. Vi vinner saken i Høyesterett, det er jeg ikke ett sekund i tvil om. Men belastningen med å bli tvunget gjennom rettsapparatet, med alle tilhørende gebyrer, advokat-kostnader og det svært negative fokuset og tidsforbruket dette krever, gjør at man allerede har tapt.

Arendals Tidendes motstander er nå ikke lenger en liten lokal personalsak, vi har også Norsk journalistlag og landsdelens største mediehus mot oss. Arendals Tidende har ikke økonomi eller arbeidskapasitet til å oppnå rettssikkerhet i dette landet, kan det se ut som Vi går motvillig inn i en tvist vi ikke har ønsket.Vi trenger våre trofaste lesere og annonsører, som setter pris på at det fortsatt finnes en lokalavis med fokus på Arendal.

Heng med oss litt til, kjære lesere!

Odd Bjørn Jensen

Back To Top