fbpx
skip to Main Content
Lite søkere: Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning i antall eldre, mens andel yrkesaktive i samme periode vil synke.

Dramatisk svikt i rekrutteringen av sykepleiere

I løpet den siste tiden har rekrutterings­utfordringen knyttet til sykepleiere for alvor blitt tydelig, både lokalt og nasjonalt. Pandemien har også bidratt til økt fokus på rekruttering­s-utfordringene. Lokalt er erfaringene at det ofte er få eller ingen søkere på utlyste sykepleierstillinger. Arendal har arbeider for å sikre tilstrekkelig antall sykepleiere i kommunen. Saken er nå…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top