fbpx
skip to Main Content

Hvordan vil politikerne stoppe trenden?

BYUTVKLING: Arenasenteret som skulle stimulere handelen i byen, ser snarere ut til å ha trukket den ut av sentrumsgatene. Arendals Tidende har talt opp 15 tomme butikklokaler i byen. Har denne utviklingen (eller avviklingen) kommet overraskede på politikerne? Eller har de en plan? I Kongsberg har de klart å etablere et stort handlesenter midt i…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top