fbpx
skip to Main Content
Close up of young woman manage home family expenditures, calculate on machine, paying bills taxes online, housewife consider household expenses, feel economical about future savings on bank account

Derfor bør du refinansiere

ANNONSØRINNHOLD:

Å refinansiere dyr gjeld fra spesielt kredittkort og små forbrukslån er en effektiv måte å redusere kostnadene på. Gjelden blir riktignok ikke redusert umiddelbart, men den blir billigere. Her viser vi de viktigste fordelene du får når du samler lån og kreditter.

Refinansiering gir lavere renter

For å illustrere sparepotensialet kan vi se på de typiske rentene du får på ulike lån og kreditter. Rentene vi bruker i eksemplene vil være omtrentlige, men samtidig realistiske.

 • Kredittkort – De rimeligste kredittkortene har ofte effektive renter litt i overkant av 20%. Dyre kredittkort kan ha effektive renter på over 35%. De fleste ligger et sted mellom dette, og rundt 26%.
 • Avbetalingskjøp – Effektive renter på de mest vanlige produktene vi kjøper, for eksempel elektronikk, møbler og hvitevarer ligger ofte rundt 30%.
 • Små forbrukslån – Et forbrukslån på rundt 40 000 kroner har ofte effektive renter mellom 20% og 30%.
 • Mikrolån –Effektive renter kan ligge fra 60% og oppover til mange hundre prosent når du låner fra banker som kun tilbyr de minste forbrukslånene.
 • Vanlige forbrukslån – Forbrukslånene fra de fleste banker har nominelle renter fra 7% og oppover til cirka 20%. Effektive renter kan ligge fra 7,5% og oppover.

Når du refinansierer uten sikkerhet er det et vanlig forbrukslån du bruker. Rentene kan riktignok komme opp mot 20%, men dette er ikke vanlig. Vi skal se nærmere på hvorfor.

Mest effekt når du samler mye gjeld

Det er to viktige ting å huske på når det gjelder rentene på lån som brukes til refinansiering. For det første beregner alle bankene et individuelt rentetilbud til hver enkelt søker. Anses du som svært kredittverdig får du bedre renter enn de som anses som mindre kredittverdig. For det andre vil lånesummen ha en god del å si for rentene du tilbys. Er lånesummen høy blir rentene lavere enn om lånesummen er begrenset.

For eksempel kan samme person få disse to rentetilbudene fra én og samme bank:

 • Lånesum 300 000 kroner – Nominel rente 10%.
 • Lånesum 30 000 kroner – Nominel rente 16%.

Dette betyr at jo mer gjeld fra kredittkort, avbetaling og smålån du samler, desto mer vil du sannsynligvis spare.

Et typisk eksempel på forbruksgjeld

La oss tenke oss at du samler gjeld fra kredittkort, avbetaling og smålån på til sammen 200 000 kroner. Vi antar videre at du betaler i gjennomsnitt omtrent 30% i effektive renter, og du bruker 5 år på å betale tilbake hele gjelden.

 • Gjeld – 200 000 kroner.
 • Effektive renter – 30%.
 • Terminbeløp – 6 150 kroner.
 • Totalkostnader – 165 000 kroner.

Hvis du hadde refinansiert dette og fått gjennomsnittlige renter på et usikret lån, ville kostnadene kunne blitt slik:

 • Lån til refinansiering – 200 000 kroner.
 • Effektive renter – 12%.
 • Terminbeløp – 4 400 kroner.
 • Totalkostnader – 63 000 kroner.

Forskjellen i kostnader er altså cirka 100 000 kroner når nedbetalingstiden er såpass lang. Selv om du skulle ha lav kredittscore og dermed fått noe høye renter på samlelånet ville besparelsen blitt betydelig. Slik ser det samme lånet ut omtrentlig når effektive renter er 17%.

 • Lån til refinansiering – 200 000 kroner.
 • Effektive renter – 17%.
 • Terminbeløp – 4 850 kroner.
 • Totalkostnader – 90 500 kroner.

I dette tilfellet er besparelsen på omtrent 75 000 kroner.

Refinansiering gjør det enklere å bli gjeldfri

Refinansieringen gir deg både lavere månedsutgifter og lavere totalkostnader. Heri ligger en gylden mulighet til å bli gjeldfri enda raskere. I vårt eksempel ovenfor brukte vi 5 år som nedbetalingstid på gjelden. Dette er en vanlig lånetid når gjelden samlet sett er på flere hundre tusen kroner.

Fordi du reduserer månedskostnadene har du sannsynligvis rom for å betale mer i avdrag. Forskjellen på terminbeløpene var i vårt eksempel på nesten 2 000 kroner når du får gjennomsnittlige renter på refinansieringslånet. Betaler du omtrent den samme summen avdrag kan du korte ned nedbetalingstiden 3 år og 3 måneder. Da vil kostnadene dine se slik ut.

Lån til refinansiering – 200 000 kroner.

Effektive renter – 12%.

Terminbeløp – 6 150 kroner.

Totalkostnader – 40 300 kroner.

Besparelsen når du refinansierer er nå på ytterligere 23 000 kroner, og totalt omtrent 120 000 kroner.  

Du får kontroll ved å refinansiere

Et meget viktig poeng i denne sammenhengen er at folk som har mye forbruksgjeld har også ofte dårlig kontroll på sin egen økonomi. Med mange kreditorer og dyre renter blir det gjerne vanskelig å betjene gjelden.

Refinansieringen gjør det hele langt mer oversiktlig, i tillegg til at kostnadene reduseres. Effekten av dette er at du reduserer risikoen for at du misligholder forpliktelsene overfor en eller flere kreditorer. Dermed unngår du også potensielle inkassosaker og rettslige inndrivelser. Bedre nattesøvn og lavere kostnader gjør deg mer motivert til å bli gjeldfri raskere.

Banker med lån til refinansiering

Husk at i vår gjennomgang har vi brukt lån fra banker som ikke krever pant. Har du muligheten til å bake inn forbruksgjelden din i et boliglån vil du kunne spare enda mer penger.

Hvis du ikke eier egen bolig, eller ikke får lånt mer på grunn av høy belåningsgrad, kan du søke om et usikret lån hos banker som tilbyr forbrukerfinansiering.

I Norge er det omtrent 20 slike aktører som har usikrede lån som er store nok til at de fleste får samlet forbruksgjelden sin, blant disse finner du Bank Norwegian og Uno Finans. En vanlig grense for det høyeste lånet er 500 000 kroner.

Låneeksempel: Eff. rente 9,88%. lånebeløp kr 100.000,-, over 5 år. Kostnad kr 25.891,-. Totalt: kr 125.891,-.

Hent mange tilbud på refinansiering

Som forklart vil rentebetingelsene dine være avhengig av resultatet i bankenes kredittvurdering. Her vil det være forskjeller på hvilke renter hver enkelt bank mener de kan tilby.

Du gir deg selv muligheten til å velge det rimeligste alternativet dersom du innhenter mange tilbud. Dette kan du gjøre ved å enten finne frem til de aktuelle bankene, eller bruke en låneagent. Hvis du velger det siste bør du se etter agentselskap som representerer et høyt antall banker. På Refinansiere.net finner du en oversikt over banker og lånemeglere som tilbyr refinansiering av lån.

Husk dette når du skal sammenligne deg frem til det billigste lånet:

 • Søk om like lånesummer i alle banker.
 • Velg like lang nedbetalingstid.
 • Sammenlign effektiv rente og totalkostnader fra de forskjellige tilbudene.

Slik kredittvurderes du

Bankene er pålagte å foreta en grundig kredittvurdering når du søker om lån. Vurderingen gjennomføres likevel raskt, og du får som regel svar og eventuelt lånetilbud fra banken innen noen timer.

Søknaden blir i første omgang vurdert i forhold til bankens minstekrav til alder, inntekt og betalingshistorikk. Et vanlig krav er at du må være 20 år og tjene 120 000 kroner per år. I tillegg kan du ikke ha betalingsanmerkninger.

Oppfyller du minstekravene vil banken vurdere lånesummen i forhold til din øvrige gjeld og inntekter.

Spesielt for refinansiering

Det er en liten forskjell på kredittvurderingen når lånet skal brukes til refinansiering fremfor vanlig forbruk. I praksis er det faktisk litt enklere å få innvilget lån som brukes til å innfri annen gjeld.

Retningslinjene fra Finanstilsynet sier blant annet dette:

 • Banken skal ikke gi deg et lån som gjør at gjelden din blir høyere enn fem ganger inntektene dine.
 • Lånet skal ha faste månedlige avdrag som gjør at det er nedbetalt innen fem år.

Begge disse to kravene kan fravikes når lånet går til refinansiering, såfremt du får lavere lånekostnader som en følge av refinansieringen. Det gjør stort sett alle som samler forbruksgjeld. Du kan også få en nedbetalingstid på mer enn fem år, men dette bør du helst unngå. Kort nedbetalingstid er ensbetydende med sparte penger.

Back To Top