fbpx
skip to Main Content

Cotton Club: Fire kunsttalenter fra Agder

Lørdag kl.13 åpner utstilling «Avbrekk (T)» i regi av Cotton Club, et galleri av de unge, for de unge. Årets deltakere er kuntnere: Madeleine Judith Solli, Elisabeth Glesne, Silje Haugland og Jacqueline Linnea Espedal Balavoine.

Fire talenter fra Agder er blitt plukket ut, og nå fått lov til å jobbe frem sin egen produksjon ved Bomuldsfabriken.

Utstillingen som tar for seg blant annet metal helse, sosiale utfordringer, indre og ytre refleksjoner, er et samarbeid mellom Cotton Club og UKM Agder.

Under fylkesfestivalen til UKM Agder 2022, ble de fire utstillerne invitert videre med veiledning fra kurator, Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen, Bomuldsfabriken og fylkeskontakt ved UKM Agder, Tonje Eikrem Jacobsen.

Sosiale utfordringer
Siden august har de jobbet med egne prosjekter, og tross ulike medier er det gjennomgående tematikk rundt spørsmål som tar opp ulike sosiale utfordringer i gruppeutstillingen.

Utstillingen har tittelen AVBREKK(T) og viser til ulike temaer som Solli, Glesne, Haugland og Balevoine tar opp i sine verk. AVBREKK (T) er også et prosjekt hvor de har jobbet med å utforske ulike sider ved samfunnet og mennesket, forteller kuratorene.  

Her er årets utstillere:

Madeleine Judith Solli fra Narvik jobber med maleri i store og mindre format. I utstillingen har hun hentet inspirasjon fra sosiale problemer – altså spenningsfeltet mellom mennesket og samfunnet, slik som rus, fattigdom og kriminalitet. Dette kommer frem i verkene; Misbruk (t) og Angst.

Elisabeth Glesne (f.2004) fra Marnardal jobber med utgangspunkt i tekst. Verket kdibem er et del av et større prosjekt som tar for seg menneskelige og sosiale relasjoner.  Hun lar seg inspirere av ulike møter ute i samfunnet som videre bearbeides i hennes tekster.

Silje Haugland (f.2005) viser installasjonsverket Den mentale ustabile ondskapsfulle labyrint som refererer til spørsmål vedrørende metal helse. Det ekspressive utrykket kommer frem både i maleri, ready-mades og konsept, som er inspirert av en bearbeidelse av egne erfaringer.

Jacqueline Linnea Espedal Balavoine (f.2005) jobber med fotografi som medium og lar seg inspirere av form og farge fra natur og anatomi. Ved å rette blikket mot detaljer som lett blir oversett, eller som utmerker som atypisk gir hun objektene en ny oppmerksomhet.

Utstillingen åpner kl.13 lørdag 5.november og står frem til 15.januar 2023.

Åpningstaler:

Tonje Eikrem Jacobsen og Åse Kamilla Spjelkavik Aslaksen

Sally Vennesland

Rikke Wedø (sang)

Back To Top