fbpx
skip to Main Content
DELTAKERNE: Kommunegruppa som deltar i lokale og nasjonale samlinger var til stede ved signeringen. Fra venstre lærer Kirsti Kobbeltvedt, leder i komite for samfunnsutvikling Vanja Grut, enhetsleder kultur Linda Sætra, ordfører Robert Cornels Nordli, rektor Martha M. Hansen, veileder Lisbeth Wathne Svinø og lærer Marte Johanne Ekhougen. Foto: Unni Stabell-Hansen

Arendal kulturskole skal delta i veiledning i kulturskoleutvikling

Ordfører, enhetsleder kultur og rektor i kulturskolen i Arendal kommune signerte 13.02.23. avtale om å delta i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram for perioden 2023-24. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top