fbpx
skip to Main Content

Arendal bygger ny vannledning fra Rore

Arendal planlegger bygging av en ny hovedvannledning fra Rorevann, som kan påbegynnes på ettervinteren neste år. Arbeidene er beregnet å koste 195 millioner kroner. Bakgrunnen for tiltaket er dels at det gamle anlegget er usikkert, og pålegg fra Mattilsynet. Kommunedirektøren har anbefalt politikerne om å fatte dette vedtaket: Arendal bystyre vedtar investeringsplanen for prosjekt overføringsledning…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top