fbpx
Annonse:

Gåsåsen grendelags synspunkter på områdereguleringsplan for Strømsbusletta-Myrene

POLITIKK: Planen omhandler i hovedsak hvordan området kan fortettes med næring og boliger. Planen viser også hvordan områdets trafikale utfordringer skal løses. Styret i Gåsåsen grendelag har sett på områdeplan for Strømbusletta-Myrene. På Gåsåsen er det 209 husstander, og det…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in