fbpx
skip to Main Content

Fylkesrådmannen vil ha snøscootere

Arild Eielsen anbefaler fylkespolitikerne å gå inn for å tillate å lage snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. – Fylkesutvalget bør slutte seg til Klimaog miljødepartementets forslag om endring i motorferdselloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann slik at det blir innført adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, skriver fylkes rådmannen i sin…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top