fbpx
Annonse:

Fylkesrådmannen vil ha snøscootere

Arild Eielsen anbefaler fylkespolitikerne å gå inn for å tillate å lage snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. – Fylkesutvalget bør slutte seg til Klimaog miljødepartementets forslag om endring i motorferdselloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann slik at…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in