fbpx
skip to Main Content

Flere lærlingekontrakter

Flere unge har fått lærlingekontrakt i år enn i fjor. På landsbasis har økningen vært på over ni prosent hvis vi sammenlikner situasjonen 1. oktober i år og i fjor. I Arendal og Aust-Agder var det ved månedsskiftet til sammen 353 personer som hadde fått kontrakt. Seniorrådgiver for avdelingen for fagog yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet, Marianne…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top