Annonse:
KAN KLAPPE: Sondre Paulsen Og ØIF-spillerne Kan Klappe For Utviklingen Utenfor Banen. Klubben Snuser På Millionunderskudd For 2017.
KAN KLAPPE: Sondre Paulsen og ØIF-spillerne kan klappe for utviklingen utenfor banen. Klubben snuser på millionunderskudd for 2017.

Snuser på millionoverskudd

ØIF Arendal snuser på et millionoverskudd for regnskapsåret 2017.  Det betyr at klubbens plan om å kvitte seg den negative egenkapitalen innen utgangen av 2018 går bedre enn budsjettert.

– Vi ligger foran skjemaet for å få positiv egenkapital innen utgangen av dette året, bekrefter daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Snudd om
For ett år siden var situasjonen annerledes. Klubbens daværende daglige leder hadde sagt opp, flere piler pekte nedover og situasjonen rundt trener Marinko Kurtovic var ikke avklart. I 2015 endte regnskapet med over millionen i minus, i 2016 ble det en liten pluss. Klubben har tidligere startet sesongen med minuspoeng grunnet manglende innfrielse av Norges Håndballforbunds (NHF) egenkapitalkrav. Styreleder Erik Smedsrud varslet på samme tidspunkt i fjor en kraftig snuoperasjon. Bruun Hansen ble ansatt på nyåret i fjor.
– Selv om vi ligger bedre an enn vi kanskje så for oss i fjor, er det viktig å poengtere at vi fortsatt er på minussiden og har en stor jobb med å fortsette i dette sporet. Det skifter raskt i dette gamet, minner ØIF-sjefen om – vel vitende om at rammevilkårene kan endres over natta.

Eksistens
Norges Håndballforbunds lisenskrav er derimot krystallklare. Klubben må ha positiv egenkapital innen 1.1.2019. Hvis ikke mister klubben eliteserielisensen. Klubben hadde pr. 1. januar.2017 en negativ egenkapital på 1,4 millioner kroner. Planen var opprinnelig å bruke to år på å rydde opp i gammel moro. Midtveis i ryddeperioden ligger nå klubben foran sin egen plan, noe som betyr at 2017-overskuddet beløper seg til et sted mellom 700.000 og 1 million. ØIF-sjefen presiserer at 2017-regnskapet ennå ikke er endelig.
– Det er imidlertid styret som skal få presentert det endelige regnskapet før vi går ut med nøyaktige tall – eller om vi først presenterer dette for årsmøtet i mars, sier han.
– Det er en stor jobb som gjenstår og vi må huske på at målet vårt om å bli en Champions League-klubb krever mer enn å levere en positiv egenkapital, presiserer han.

ØIF-SJEF: Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

Trener-skryt
Klubben hadde i 2017 budsjettert med en omsetning 10,4 millioner kroner. Regnskapet for samme året vil ligge rundt 14,5 millioner kroner, en økning på ca. 40%. Budsjettet for 2018 vil ligge på samme nivå som omsetningen for 2017. Klubbens utvikling det siste året krever også tydelig ansvar for budsjettposter nedover i organisasjonen.
– Den viktigste bidragsyteren til at budsjettene holdes, og at vi er disiplinerte overfor de vedtatte rammene, er Marinko Kurtovic. Å gi ham økonomiansvar for alt som er underlagt sportsdriften har vært en ubetinget suksess. Vi er i god marsj med den mest gjerrige mannen i landet til å styre sportsavdelingen som foreløpig ligger på toppen på tabellen, humrer han.

At tilskuersnittet har økt betraktelig spiller også positivt inn på 2017-resutlatet. Sponsorregnskapet for 2017 ligger også noe høyere enn budsjettert. Klubbens kafedrift i Sparebanken Sør Amfi er også snudd fra minus til pluss.
– En god økonomi er et godt verktøy for å skape stolte øyeblikk i Sparebanken Sør Amfi. Vi kommer nok aldri i en situasjon der det ligger store penger på kistebunnen, men vi skal være ekspansive nok til hele tiden å utvikle hele klubben på vei mot vårt store mål. Det er en hårfin balanse i vår bransje, fortsetter ØIF-sjefen.

Langsiktighet
Han legger ikke skjul på at resultatene skyldes hardt arbeid i kulissene det siste året. Da klubben kastet i gang inneværende sesong hadde klubbledelsen skrevet sponsoravtaler verdt 13,4 millioner kroner, fordelt over avtaler over 2-4 år.
– Det betyr at vi kan tenke offensivt og annerledes sammen med våre mest trofaste støttespillere i næringslivet. Regionen har et næringsliv som ønsker å spille på lag, sier han og sikter blant annet til landsdelens største bank og idrettsinvestor Jan Sigurd Otterleis bidrag og nettverk.

Klubbledelsen ønsker å utvide dagens antall hovedsponsorer fra fire til seks.
– Vi ser at klubben egentlig har god nytte av enda et år uten Champions League-spill, men vi ser at gutta (red.anm: leder serien før EM-pausen) er klare til å gi Elverum og Drammen kamp helt inn om de gjeve CL-billettene. Hvis muligheten kommer allerede til høsten skal vi gripe muligheten, lover daglig leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen

Da er det betryggende å ligge foran skjemaet.