Annonse:
VIL HA SVAR: Folkehelsekoordinator Tone M. Worren Kløcker Og Leder I Fortet-SMS Rolf Josephsen Inviterer I Samarbeid Med Ungdommens Bystyre Kommunens Ungdomsskoleelever Til å Knekke Koden På Frafall I Idretten, Inaktivitet Og Løsninger For Fremtiden. UB-leder Jesper Larsen Var Ikke Tilstede Da Bildet  Ble Tatt.
VIL HA SVAR: Folkehelsekoordinator Tone M. Worren Kløcker og leder i Fortet-SMS Rolf Josephsen inviterer i samarbeid med Ungdommens Bystyre kommunens ungdomsskoleelever til å knekke koden på frafall i idretten, inaktivitet og løsninger for fremtiden. UB-leder Jesper Larsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Frafall: – Forventer svar fra ungdommen

VIL HA SVAR: Folkehelsekoordinator Tone M. Worren Kløcker og leder i Fortet-SMS Rolf Josephsen inviterer i samarbeid med Ungdommens Bystyre kommunens ungdomsskoleelever til å knekke koden på frafall i idretten, inaktivitet og løsninger for fremtiden. UB-leder Jesper Larsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vil ha svar på hvordan arendalsungdommen kan beholdes i idretten og hva som må til for å hindre frafall. – Et banebrytende prosjekt, sier initiativtaker Rolf Josephsen i Fortet-SMS.

Hvem har egentlig spurt ungdommen om hvordan idrettsaktiviteter og andre fritidstilbud best skal organiseres? spør Josephsen og ber om svar.

Som spurt, så nesten gjort. De neste ukene vil samtlige ungdomsskoleelever hjemmehørende i Arendal få tilbud om påvirke fremtidens idretts- og aktivitetstilbud. Bak står Fortet-SMS, kommunen og Ungdommens Bystyre (UB).
– Jeg håper ungdommen i kommunen responderer på undersøkelsen, slik at vi kan få flere svar om hva som må til for å få flere i aktivitet, hindre frafall og legge til rette for at alle ha minst en fritidsaktivitet å være med på, sier folkehelsekoordinator i kommunen Tone M. Worren Kløcker.
Ungdata-undersøkelsen fra 2016 gir initiativtakerne gode svar på hvordan ungdommen i kommunen har det. Data om hva som skal til for å hindre frafall og få flere i aktivitet på ulike arenaer, er fraværende.

Alle
Spørreundersøkelsen blir gjennomført i kommunens ungdomsskoler de neste ukene. Ungdommens Bystyre (UB) har lagt tydelige føringer på spørsmål, innhold og gjennomføring.
– Hvorfor er stadig flere inaktive? Hvilke barrierer må bort for at flest mulig skal være i aktivitet utover barneskolen? Hvorfor slutter ungdommen? Er idretten blitt for seriøs og krever deltakelse der for mye tid og krefter? Spørsmålene er mange. Dette vil vi til bunns i, sier Josephsen engasjert.

Og til bunns, i det som har ridd og rir idretts-Norge de siste 30 årene, skal man, ifølge Josephsen.
– Det er ikke vel ambisiøst å knekke koden for å hindre frafall.
– Poenget er at vi ikke vet hvorfor ungdom gjør valgene sine rundt denne problematikken. Så vidt oss bekjent finnes det lite eller ingen relevant forskning hvor ungdommen selv kommer opp med forklaringer og løsninger på dette. Om man sikter mot himmelen, kan det være vi kun når tretoppene, men noen må knekke koden, svarer han.

Samfunnsutfordring
Inaktivitet, psykiske lidelser, ensomhet og manglende sosiale nettverk koster samfunnet enorme summer. Idrettsklubber og andre som tilbyr aktiviteter trekkes frem som avgjørende aktører. Temaet holdes varmt i samfunnsdebatten. Temaet sto sentralt i statsministerens siste nyttårstale.
– Gevinsten er stor om vi klarer å aktivisere de som ikke deltar aktivt i ulike aktiviteter i dag. Å være en del av et sosialt miljø gir enorme gevinster og fordeler for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Kanskje E-sport blir en naturlig del av idrettslagene i etterkant av dette prosjektet? Det eneste vi vet er at vi ikke får vite, om vi ikke spør, fortsetter Josephsen.
Den engasjerte Hisøy-mannen  har tidligere uttalt i Arendals Tidende at ballidrettenes ferd mot og etablering i norgestoppen kan ødelegge mer for folkehelsa enn den styrker. Han presiserer at han ikke ønsker byens fremadstormende toppidrettssatsinger en kald skulder.

-Kanskje flesteparten av våre håpefulle faktisk ikke ønsker å trene hver dag og reise halve landet rundt for å utøve idretten sin? Kanskje aktiviteten vil få et solid oppsving om idrettslagene er mer bevisst rundt å skape miljøer der kravene for å være med er små, eksempelvis å samles til uformell ballek 1-2 ganger i uka, uten å delta i ordinært seriespill. Kanskje transportproblemer eller økonomi er det avgjørende for flere enn vi tror.
– Det kan tenkes at det er nok tilbud, men rett og slett dårlig kjennskap til mulighetene, sier Worren Kløcker.

Trivsel
Svarene skal evalueres grundig.
-Vi får også anledning til å se nærmere på om det er ulike problemstillinger i kommunens oppvekstområder, sier Worren Kløcker.

Funnene skal bringes videre nettverket som står bak Fortet-SMS, idrettsråd, klubber og foreninger som aktiviserer ungdom.
– I første omgang må vi prioritere noen få områder, slik at det blir synlige og positive resultater ut av dette prosjektet. Det blir spennende å se hva ungdommen selv sier, for dette er et banebrytende prosjekt få eller ingen andre har gjort før oss. Utrolig nok, for det er ungdommen som vet best hvor skoen trykker, sier Josephsen videre.
UB-leder Jesper Larsen er klar på hvorfor UB engasjerer seg i prosjektet.
– Vi er interessert i å kartlegge hvilke fritidsaktiviteter som bør settes i gang for å øke trivsel og det psykososiale miljøet i kommunen, skriver Jesper Larsen i en melding til Arendals Tidende.

Spørreundersøkelsen gjennomføres digitalt og gjennomføres ute på ungdomskolene frem til høstferien.

Sorry. No data so far.