fbpx
skip to Main Content

Fylkesmann Arild Eielsen foreslår at fylkestinget i Aust-Agder vedtar å jobbe for å få ferje til å bli en mer naturlig del av kollektivtrafikktilbudet i Arendal. 

Han mener politikerne må vedta at månedskort på buss også inkluderer ferje for barn, ungdom og unge voksne.
Ordningen skal gjelde i en prøveperiode, før den evalueres for å finne ut om det lønner seg å videreføre den.

Back To Top