fbpx
Annonse:

Helseministeren foreslår ingen konkrete endringer for Sørlandet sykehus Arendal.

I den nasjonale sykehusplanen som helseministeren la frem fredag formiddag, kommer det ikke konkrete forslag om å gjøre endringer på sykehuset i Arendal. For Flekkefjord sykehus i Vest-Agder, som er et av tre sykehus under Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) har helseminister Bent Høie fra Høyre flere forslag til endringer. Sykehuset kan være nedleggingstruet på grunn av lite pasientgrunnlag. Ifølge planen er pasientgrunnlaget i Arendal 90.000, mens det i Flekkefjord er 40.000 og i Kristiansand 160.000.

Les også: Foreslår stedlig ledelse i Arendal

Ønsker fortsatt lokalsykehus
I planen kommer det frem at regjeringen ønsker å ha en desentralisert sykehussstruktur i Norge, og trekker frem at dagens små lokalsykehus har mange kvaliteter som er viktige å ta vare på. Ministeren mener de små sykehusene, der pasientgrunnlaget er godt nok, vil kunne levere tjenester av god kvalitet, kanskje også bedre på enkelte områder enn større sykehus.
– Store sykehus er nødvendige for å sikre et bredt tilbud av spesialiserte tjenester. Men blir sykehusenhetene for store, kan de bli uoversiktlige og kompliserte å drive, heter det.

Les også: Vender tilbake som leder for barneavdelingen

Kompetanse
Mye av kritikken fra sykehusets tillitsvalgte i Arendal og politikere har gått på at at helseforetaket bygger ned funksjoner ved sykehuset og flytter dem til Kristiansand. I planen fra helseministeren heter det at alle sykehus må sikres kompetent og trent personell, slik at pasientene i alle deler av landet får likeverdige tilbud av høy kvalitet.

På nettstedet sykehusplan.no kan du lese hele planen.