fbpx
Annonse:

Regjeringen bevilger ekstra penger til kommunene for å dekke ekstra kostnader i forbindelse med flyktningstrømmen.

Det opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ifølge en oversikt på departementets nettsted får Arendal  kommune 2 269 000 kroner i ekstra tilskudd fra nasjonale myndigheter for å dekke inn for kostnadene kommunen har fått i forbindelse med flyktningtilstrømmingen. Til sammen får sju kommuner i Aust-Agder et tilskudd som samlet beløper seg til 9,1 millioner kroner. Birkenes kommune får mest, 3,6 millioner kroner, Risør kommune får nær 2,5 millioner kroner, mens Valle får minst, 32.000 kroner.

Les også: Sier nei til flere private asylmottak

– Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre i en pressemelding.

Dette får sju av Aust-Agders kommuner: 

Kommune Ekstraordinært tilskudd
Risør 2 449 000 kroner
Arendal 2 269 000 kroner
Gjerstad 45 000 kroner
Birkenes 3 610 000 kroner
Evje og Hornnes 164 000 kroner
Bygland 522 000 kroner
Valle 32 000 kroner
Aust-Agder  9 091 000 kroner