fbpx
Annonse:
BUDSJETTFORSLAG: Vararodfører Terje Eikin Fra Kristelig Folkeparti Legger Frem Fempartienes Forslag Til Budsjett For 2016. Foto: Esben Holm Eskelund
BUDSJETTFORSLAG: Vararodfører Terje Eikin fra Kristelig Folkeparti legger frem fempartienes forslag til budsjett for 2016. Foto: Esben Holm Eskelund

Fempartiene legger opp til at ny Roligheden skole står ferdig 2019.

Det kommer frem i endringsforslaget til rådmannens budsjettforslag for 2016, som ble lagt frem i administrasjonsutvalget mandag morgen. I budsjettet legges det opp til at det settes av 15 millioner til skole fra og med neste år. Resten, 85 millioner kroner i 2017 og 60 millioner kroner i 2018.

Lavere byggesum
–Arbeidet med ny Roligheten skole skal fortsette i 2016 og ny skole skal stå ferdig våren 2019. Anbudsdokumentet for Roligheden skole utformes slik at det er rom for forhandlinger som det ble gjort på Stuenes. Det settes av 260 millioner kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet, heter det i forslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.
Ifølge forslaget legger flertallspartiene i bystyret opp til at den nye skolen på Roligheden skal koste mindre enn det rådmannen har lagt opp til i sitt budsjettforslag.

Må kutte andre prosjekter
Sammenlignet med rådmannens forslag vil skolen på Tromøy stå ferdig to år tidligere. Det opprinnelige utgangspunktet var at en ny 1-10 skole skulle stå ferdig i 2018. Nå legges det opp til ett års utsettelse på ferdigsstillelsen.
–Roligheden skal prioriteres, det vil dere se igjen i tallene. Lett å prioritere Roligheden på den ene siden, men krevende på den andre fordi gode prosjekter må kuttes, sa varaordfører Terje Eikin fra Kristelig Folkeparti da han la frem de fem partienes forslag til budsjett.