fbpx
Annonse:

Rådmannen i Arendal regner med ytterligere anmodninger om bosetting av flyktninger.

Flyktningtilstrømmingen til Norge og Arendal har i høst ført til betydelig utvidelse av driften ved voksenopplæringen i Arendal. For å imøtekomme et økt elevtall med 80 enslige mindreårige asylsøkere fra mottak i Arendal og Tvedestrand, i tillegg til økt antall bosatte flyktninger i Arendal, er driften betydelig utvidet. I rådmannens omtale av utfordringer rundt økt tilstrømming og bosetting av flyktninger i budsjettdokumentet kommer det frem at det er rundt tre klasser mer på voksenopplæringen i år, sammenlignet med 2014.

Flere ansatte
Ifølge rådmannen er den pedagogiske staben ved voksenopplæringen utvidet med ca. ti årsverk. I forbindelse med lokalene i Kunnskapshavna har voksenopplæringen leid to rom i Eureka og tatt i bruk tre klasserom, kontorer og lærerarbeidsplasser i de tidligere lokalene i Skytebaneveien.

Utvider mer
Fra nyttår skal voksenopplæringen utvide ytterligere i forbindelse med at det opprettes to desentraliserte mottak for flyktninger med rundt 400 plasser. Ifølge rådmannen trenger voksenopplæringen ytterligere fem årsverk, utvide administrasjonen og leie enda flere lokaler til undervisning. I budsjettdokumentet skriver rådmannen at det er grunn til å tro at kommunene i landet vil bli bedt om å bosette flere flyktninger enn tidligere. Bystyret har vedtatt at å bosette 200 ekstra flyktninger, totalt 685, i inneværende og de tre neste årene.

Usikker økonomi
Rådmannen slår fast at tilstrømmingen av flyktninger og økt bosetting vil medføre en betydelig utvidelse av aktiviteten ved voksenopplæringen og at det i sin tur vil føre til økte utgifter for kommunen. Samtidig skriver rådmannen at det er vanskelig å anslå om de statlige overføringene til opplæringen vil dekke de økte kostnadene.