fbpx
Annonse:
NY VEI: Statens Vegvsen ønsker å Lage Ny Fv. 409 Over Næringsområdet På Krøgenes. Foto: Illustrasjon
NY VEI: Statens Vegvsen ønsker å lage ny fv. 409 over næringsområdet på Krøgenes. Foto: Illustrasjon

Statens Vegvesen får langt på vei politisk grønt lys for ny vei til Tromøy over næringsområdet på Krøgenes, men langt fra alle politikerne i planutvalget er enige om det.

Bygninger som i dag huser bedrifter på Krøgenes må rives for å gjøre plass til veien Statens Vegvesen har fremmet forslag om å legge over industriområdet, mens andre får en ny vei kloss opp i fasaden. En fremtidig vei skal koble sammen Tromøy med den nye tilførselsveien fra Krøgenes til nye E18. Den eksisterende fv. 409 skal kuttes overfor avkjøringen til Durapart og omgjøres til lokalvei på Krøgenes.

BEFARING: Det forrige kommuneplanutvalget på befaring på Krøgenes tidligere i år. Arkivfoto/Esben Holm Eskelund

BEFARING: Det forrige kommuneplanutvalget på befaring på Krøgenes tidligere i år. Arkivfoto/Esben Holm Eskelund

Må avklares
–Bakgrunnen for denne veien er at den henger sammen med E18 og tilførselsvei og er en «missing link», sa kommunalsjef Geir Skjæveland til politikerne i kommuneplanutvalget onsdag.
Han bemerket at det ikke er et veiprosjekt som er bevilget penger, og at det er en fylkesvei som må finansieres gjennom en bypakke-løsning, men at det likevel er viktig for de som driver næring på området å få en avklaring på om veien kommer eller ei.
–Det er viktig for næringslivet at det er forutsigbart, og vi må avklare premissene for de næringsdrivende, sa kommunalsjefen.
Høyres Benedikte Nilsen trakk frem glassfasaden på eiendommen til grunneier Tom Knudsen, som var planlagt som utstillingsvindu for bedriften. Hun lurte på om politikerne bare måtte akseptere at veien kommer nærmere. Ifølge kommunens saksbehandler var det kommet inn merknad på dette i høringsrunden, men at forslaget som nå lå på bordet ikke var endret.

Les også: Sender tromøyvei på høring

BOLIGBYGGERNE: Kommuneplanutvalget i Arendal går inn for Høgedalslia, som plassering for botilbud for byens boligløse. Foto: Esben Holm Eskelund

NY VEI: Statens Vegvesens forslag til ny vei over Krøgenes til Tromøy fikk aksept i kommuneplanutvalget onsdag. Foto: Esben Holm Eskelund

Forsøkte å utsette
Magrete Martens Breivik fra Miljøpartiet gjorde forsøk på å få utsatt hele behandlingen av saken og stilte spørsmål ved trafikkgrunnlaget på veien og ønsket å få mer dokumentasjon på dette, men forslaget falt. Kristelig Folkepartis Ole Glenn Tverrmyr lurte på om det var mulig å sette krav til busstopp på veien, men fikk som svar fra kommunalsjefen at det ikke var mulig uten å spise av næringsarealene.

Kortere vei
Flertallet i kommuneplanutvalget gikk for rådmannens forslag til bystyrevedtak om å godkjenne planen. Målet er å forkorte veien til Tromøy når den nye tilførselsveien er på plass, og rådmannen argumenterer med at trafikkavviklingen blir smidigere og mer trafikksikker. Ikke alle politikerne synes veien er en god idé. Knut Tveiten fra Pensjonistpartiet sa da saken ble debattert at han ikke kunne forstå hensikten med veien og stilte spørsmål ved at den skal gå tvers gjennom næringsområdet.
–Vi vil ha vei fra E18 til Eydehavn før dette. Kystveien må vi holde åpen, vi kan ikke båndlegge den med hindre. Jeg synes vi ser i feil ende, sa Tveiten.

Les også: Går for 150 boliger nær bymarka

Stemte for sist
Tveiten ble presset fra både Høyres Roar Gundersen og Venstres Cathrine Høyesen Hall om han snakket om den spesifikke veistubben eller hele tilførselsveien til nye E18, og Tveiten sa han oppfatter at veiene henger sammen.
–Jeg kommer til å stemme imot denne veien fordi jeg mener det er en dårlig løsning for trafikksikkerhet og -avvikling i Arendal, sa han.
Hall påpekte da tørt at Tveiten hadde da vitterlig stemt for tilførselsveien til E18 i bystyret.
–Jeg er klar over det, lød svaret.

Bør ikke legge føringer
Sosialistisk Venstrepartis Einar Krafft Myhren bedyret at han stemte imot sist, og ville gjøre det igjen for å unngå å legge tilrette for privatbilisme på bekostning av kollektiv og sykkel. Kommunalsjefen sa at ideen bak er å gjøre det så vanskelig for bilister som kommer fra øst i Arendal og Tromøy å kjøre på Kystveien at de heller kjører rundt eller velger buss i stedet.
–Tanken er at det skal være så tungvint å kjøre på Kystveien at du lar være. Det er et miljøgrpe som ligger i det, og dette er ikke et ja eller nei til bygging, påpekte han.
Myhren var sikker i sin sak på at veien vil legge til rette for både mindre bruk av buss og sykkel, og at når bypakkepengene ikke er på plass bør en heller ikke legge føringer.

Bystyret skal i neste omgang behandle saken, som ble nedstemt at Miljøpartiet, Pensjonistpartiet og Sosialistisk Venstreparti i kommuneplanutvalget.