fbpx
skip to Main Content

Neste fredag skal nytt styre i de åtte Østre Agder-kommunene bestemme seg for om kommunesammenslåing av seks av kommunene skal utredes videre.

Grimstad og Froland har stilt seg på sidelinjen, men Arendal, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Åmli og Gjerstad holder dørene åpen for sammenslåing av de seks kommunene til én. Fredag i neste uke skal et nytt styre velges i det interkommunale samarbeidet, og like etterpå skal styret gjøre vedtak om det skal fortsette utredningsarbeidet om sammenslåing.

Får rapport
Det er representanter for Risør kommune som har fått i oppdrag av Østre Agder-styret å komme med den første utredningen i et alternativ med sammenslåing av de seks kommunene.Under møtet skal det legges frem en skisse for en fremtidig kommune, hvordan den tenkes oppbygd og hva den skal inneholde. Telemarksforskning er hentet inn for å foreta en økonomisk analyse for sekskommune-muligheten. I innkallingen til møtet som finner sted på Brokelandsheia i Gjerstad foreslås det allerede før noe som helst er lagt frem at styret mener rapporten tilsier at arbeidet med kommunereform bør videreføres i de seks kommunene.

Les også: Snart ringer reformtelefonen

Får «folkemeningen»
Det nye Østre Agder-styret skal også få fremlagt resultatet av innbyggerundersøkelsen som er gjennomført som telefonintervjuer med et representativt utvalg innbyggere i kommunene. Undersøkelsen gikk over to uker i slutten av september og begynnelsen av oktober, og ble finansiert gjennom midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartemtentet. Undersøkelsen ble gjennomført i alle de åtte Østre Agder-kommunene.

Back To Top