fbpx
Annonse:

Tidligere fylkesmann og lokal fotballtopp inn i konsernstyret i idrettsfinansieringsselskapet.

Forrige onsdag ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet Idrettsfinans as. Der ble den tidligere fylkesmannen i Aust-Agder Øystein Djupedal, valgt til ny styreleder.

FOTBALLTOPP: Morten Kraft, daglig leder i Arendal Fotball, er nytt styremedlem i Idrettsfinans. Arkivfoto

FOTBALLTOPP: Morten Kraft, daglig leder i Arendal Fotball, er nytt styremedlem i Idrettsfinans. Arkivfoto

Samtidig ble Morten Kraft, daglig leder i Arendal Fotball og bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Arendal, utnevnt til styremedlem. De nyvalgte styremedlemmene får også styreoppgaver i konsernets datterselskaper.

–Med dette har eierne fått på plass et komplementært styre med erfaring, opplyser konsernsjef Geir Fredrik Sissener i en pressemelding.

Fra før sitter Sidsel Pettersen, som nestleder i styret, Trine-Lill Einerkjær, styremedlem og Birger Eggen, styremedlem, i styrene i konsernet.

FAKTA OM IDRETTSFINANS
IdrettsFinans as  har følgende 100 % eide datterselskaper:
Bingo Sør as
IF Sport & Anlegg as
Idrettens Anleggsservice as
Trimit-idrettens treningssenter as

Eiendomsutviklingskjer gjennom morselskapet IdrettsFinans as. Største eier er med nær 90% av aksjene er Stiftelsen Aust-Agder idrettsfond.

Øvrige eiere: Aust-Agder friidrettskrets, Aust-Agder seilkrets, Aust-Agder skytterkrets, Aust-Agder gym og turnkrets, Aust-Agder orienteringskrets og Aust-Agder routvalg.

Konsernet hadde i 2014 en omsetning på  nær 123 millioner kroner og overførte gjennom Bingo Sør as ca. 7,4 millioner kroner til idrettslag og foreninger på Sørlandet i 2014.

Selskapet har kontoradresse i Arendal.