fbpx
Annonse:

Rådmannen foreslår 53 millioner kroner til nytt legevaktbygg i Arendal.

Ifølge budsjettforslaget er det utarbeidet en plan for et felles legevakt- og øyeblikkelighjelplokaler i nærheten av sykehuset i Arendal. Det er beregnet at et nytt legevaktbygg vil koste 139 millioner kroner. Prislappen er imidlertid basert på oppstart i 2018 og ferdigstillelse i 2020. Ifølge forslaget skal et slikt nytt legevaktbygg finansieres i et samarbeid mellom 10 kommuner, som deler på renter og avdrag.

Rådmannen foreslår å sette av én million kroner til dette arbeidet i 2016, to millioner kroner i 2017, 20 millioner kroner i 2018 og 30 millioner kroner i 2020.

Les også: DIREKTE KL 14: Følg budsjettpresentasjonen