Annonse:

Det har ikke vært de store sakene for politiet natt til lørdag. To førere på His fikk derimot opprettet sak på seg, den ene personen hadde ikke gyldig førerkort, og den andre ble mistenkt for kjøring i påvirket tilstand og tatt med til legevakten for grundigere sjekk.

Når det kommer til bylivet har ikke politiet hatt så mye å hanskes med der heller. To personer ble på samme tid bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse, ellers melder de ikke om noen flere hendelser. I Kristiansand, derimot, har politiet hatt nok å gjøre når det kommer til bylivet, berusete personer og bråk.