fbpx
Annonse:

Fylkesmannen mener politikerne i Arendal har vurdert riktig og avviser klage fra Norges Handikapforbund Agder.

Forbundet klaget på bystyrets vedtak i planen for småbåthavn og ferjeleie i Barbubukt, med argument om at strandpromenaden må være fire meter bered, og at flytende stranpromenade, ferjeleie og deler av småbåthavnen må være universelt utformet. Da det ble klart at havnestyret mente det ikke var praktisk mulig å få det til, valgte bystyret å endre kravet om universell utforming og at ferjeleiet skal være «assistert tilgjengelig».

Les også: Handikapopprør mot ferjeleie

Ikke et krav
Det mente sivilarkitekt Ragnhild Lofthus Drange det ikke fantes dekning for i plan- og bygningsloven, og klaget på vegne av forbundet inn vedtaket. I juni behandlet bystyret klagen, og den ble sendt videre til Fylkesmannen i Aust-Agder for endelig avgjørelse.  I september kom konklusjonen, og fylkesmannen konkluderer med at det ikke er krav til at den flytende delen av strandpromenaden skal være universelt utformet.

Kommunen har rett
Fylkesmannen mener kommunen har vist til at begrepet«assistert tilgjengelighet» på selve ferjeleiet, handler om at det skal være mulig å komme om bord i ferjene med hjelp.
–Selv om begrepet ikke finnes i plan- og bygningsloven er det, etter kommunens syn, anledning til å benytte slike planbestemmelser som bystyret har gjort i sitt vedtak.
Fylkesmannen viser til at planen ble vedtatt med stort flertall i bystyret og at det ikke er grunn til å underkjenne bystyrets vurdering og avviser klagen fra forbundet.