fbpx
Annonse:

Politidirektoratet fastholder Kristiansand som hovedkvarter for Agder politidistrikt.

Det kommer frem i direktoratets forslag til hovedseter i den nye strukturen for politidistrikter i landet. Bakgrunnen for at politidirektoratet fastholder Kristiansand som hovedsete for Agder politidistrikt er at distriktet ikke berøres av sammenslåingen av politidistrikter.

Ikke vurdert
–Agder politidistrikt blir ikke omfattet av sammenslåing av politidistrikter i nærpolitireformen, og videreføres som politidistrikt som i dag. Kristiansand forblir hovedsete i Agder politidistrikt, heter det i notatet fra Politidirektoratet.

Det kommer ikke frem i høringsdokumentet om konsekvensene av å flytte hovedkontoret i Agder Politidistrikt til Arendal eller andre sørlandsbyer er blitt vurdert, men at det er hovedsetene i dagens distrikter som er lagt til grunn.

I juni tok avtroppende varaordfører i Arendal,  Anders Kylland fra Fremskrittspartiet, til orde for at politimesteren bør flyttes til Arendal.

–Jeg mener vi må jobbe for å få hovedkontoret til Agder politidistrikt til Arendal dersom det er det beste stedet å lokalisere det, sa han til NRK Sørlandet.

Høringsfrist i november
Ifølge politiets nettstede er det satt frist til 17. november med å komme med innspill planen som er på høring frem til da.

Totalt skal det være tolv politidistrikter i Norge når sammenslåingen settes i verk fra 1. januar neste år.