fbpx
Annonse:
Stortingsmeldingen Om Kriminalomsorgen Foreslår Nytt Fengsel På Agder.
Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen foreslår nytt fengsel på Agder.

 – At Regjeringen nå satser på Sørlandet ved å bygge nytt fengsel, er utrolig bra sier Aust-Agders te stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene, Ingebjørg Godskesen fra Fremskrittspartiet og Svein Harberg fra Høyre. 

Det nye fengselet er beregnet å skulle ha 300 plasser, og skal erstatte fengselene i Arendal og Kristiansand. 

– Dette har vi arbeidet hardt med, her hjemme, i møter i departementet, samt ved å ha  både Høyres og FrPs fraksjoner i Justis på “fengselstomt-safari” her i Aust-Agder sier Godskesen og Harberg videre.

Usikker beliggenhet

Hvor fengselet skal ligge er imidlertid ikke klart enda. Samarbeidskommunene i Østre Agder forslår Blakstad i Froland som et meget godt alternativ, når justisdepartementet skal ta en avgjørelse på bygging av nytt fengsel på Agder. Samarbeidskommunene i Østre Agder regionen består av Arendal, Froland, Tvedestrand, Grimstad, Gjerstad, Åmli, Risør og Vegårshei. Flere av disse har tidligere signalisert at de kan tenke seg å være vertskommune for det nye fengslet, som blant annet skal erstatte dagens fengsel i Arendal. I tillegg har også Lillesand kommune vist stort engasjement i kampen for lokalisering av nytt fengsel.

Vil ha to

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt holder fast ved at det bør være to fengsler på Agder. I en pressemelding fredag morgen mener hun begge fengslene bør ligge ved E18, og at de ikke bør ligge lenger fra politistasjonene enn 20 minutter i kjøreavstand. 

– Ett av de viktigste argumentene for å bygge to fengsler er at man da får til en bedre rehabilitering av innsatte, sier Lindeberg.