fbpx
Annonse:

Lang saksbehandlingstid i fylkesnemndene har store konsekvenser for de berørte barna, familiene og for barnevernets arbeid. Riksrevisjonen har nå offentligjort en undersøkelse av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, som blant annet viser at fylkesnemda for Agder i fjor brukte i gjennomsnitt 88,1 dager fra en sak ble mottatt, til første forhandlingsmøte ble gjennomført. Et krav er at første møte skal holdes senest etter 28 dager.