fbpx
skip to Main Content

God utvikling for Sparebanken Sør

Sum netto inntekter etter første halvår utgjør 1018 millioner kroner mot 812 millioner på samme tid i fjor. Inntektsøkningen kan i hovedsak tilskrives økt rentenetto, provisjons inntekter og verdiendring i selskapet Nets. Veksten har i løpet av årets seks første måneder vært utover markedsvekst og utgjør 8,6 prosent for innskudd og 5,8 prosent for utlån,…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top