Annonse:
NEDSTEMT: Knut Tveiten, Pensjonistpartiet, Sitt Forslag Om å Se På Kostnader Knyttet Til Flytting Av Legevakta Fra Sykehuset Til Stoa Ble Nedstemt I Komite For Helse, Omsorg Og Levekår Torsdag. Foto: Helene Walle
NEDSTEMT: Knut Tveiten, Pensjonistpartiet, sitt forslag om å se på kostnader knyttet til flytting av legevakta fra sykehuset til Stoa ble nedstemt i komite for helse, omsorg og levekår torsdag. Foto: Helene Walle

Vil flytte legevakt til Stoa

Knut Tveiten, Pensjonistpartiet, ville ha enn beregning på hvor mye det vil koste å flytte legevakten til Stoa. Det var ingen andre i komiteen enig i.

Da komite for helse, omsorg og levekår skulle behandle saken om nye korttidsplasser, Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) og legevakt i nytt bygg ved siden av Sørlandet sykehus Arendal, var Tveiten den eneste som stemte imot.

Sentralt
Tveiten forslo for de andre komitemedlemmene at det bør sees på hvor mye det koster med et nytt legevakt-bygg på Stoa ved brannstasjonen og politistasjonen, som han pekte på også er flittige brukere av legevakta.
– KØH kan vi få inn på et sykehjem. Jeg mener at vi må bygge en ny legevakt, sa Tveiten, som til vanlig arbeider som ambulansesjåfør.
Det var ingen av de andre representantene enige i, som mente at det var unødig å stemme for en kostnadsberegning på både å flytte KØH inn i et sykehjem, og på å flytte legevakta til Stoa. Alle de andre ni representantene stemte for rådmannens forslag om å vedta bygging av nytt bygg for legevakt, KØH og korttidsavdeling i nærheten av sykehuset, med en forutsetning om at kommunen får kjøpt nabotomta av Sørlandet sykehus, samt at det kan etableres en gang mellom tomta og sykehuset.

Dyrt
Flere av politikerne synes forslaget med prisanslaget på 284 millioner kroner hørtes dyrt ut, men rådmann Harald Danielsen forklarte at det er strengere tekniske krav å følge, og at det blir dyrere når det er bygg til dette formålet, enn til for eksempel barnehager.
– 50 millioner for å sprenge vekk fjell er helt til å steile av. Vi bør se på andre alternativer, sa Maiken Messel, Høyre, men endte med å trekke forslaget om å utsette hele saken og vurdere den på nytt.
Atle Svendal, Arbeiderparti-politiker og leder i utvalget, kom med fire tilleggsforslag, som alle ble vedtatt med ni stemmer mot Tveiten sin. Det gjaldt at det må påregnes ekstra kostnader på korttidsplasser, at økt antall plasser må vurderes, at antall plasser på KØH må gjennomgås kritisk og at det lages en oversikt over den fremtidige driften på KØH.
Saken skal behandles videre i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevner, før den skal endelig behandles i neste bystyremøte 29.november.

Sorry. No data so far.