fbpx
skip to Main Content
FYLKESDEBATT: Ordførerkandidatene til Agder fylke fra venstre: Gro Bråten, Arbeiderpartiet, Einar Christensen, Partiet De Kristne, Vidar Kleppe, Demokratene, Steinar Bergstøl Andersen, Fremskrittspartiet, Arne Thomassen, Høyre, Bjørn Ropstad, Kristelig Folkeparti, Harald Dreier, Liberalistene, Ingebjørg Godskesen, Pensjonistpartiet, Svein Mork Dahl, Piratpartiet, Knut Henning Thygesen, Rødt, Oddbjørn Kylland, Senterpartiet, Mirell Høyer- Berntsen, Sosialistisk Venstreparti, Jacob Handegard, Venstre, Birte Simonsen, Miljøpartiet De Grønne, Egil Hagen, Helsepartiet og debattleder Jon P. Knudsen. Foto: Helene Walle

– Vi må bruke potensiale i alle deler av fylket

Lørdag og siste dag av Arendaluka ble brukt på lokal partidebatt, både på fylkesnivå og på kommunalt nivå. Fylkesordførerkandidatene ble spurt om hva som blir viktig i det nye Agder, og svarene var mange. I fylkesordfører-debatten var alle kandidatene enige om at de ønsker et godt samarbeid om det nye Agder, og at utkantene ikke…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top