Annonse:
HÅPER PÅ NYTT: F.v.: Janice Marcussen, Avdelingsleder For Kommunal øyeblikkelig Hjelp, Sykepleier Marie Nordhaug Og Lege Christine Olsen. Foto: Helene Walle
HÅPER PÅ NYTT: F.v.: Janice Marcussen, avdelingsleder for Kommunal øyeblikkelig hjelp, sykepleier Marie Nordhaug og lege Christine Olsen. Foto: Helene Walle

Tror på mer robust legevakt og KØH

Janice Marcussen, avdelingsleder for Kommunal øyeblikkelig hjelp, har stor tro på nye lokaler sammen med legevakten.

KØH, Kommunal øyeblikkelig hjelp, kom i drift på Myratunet i 2013. Den gangen startet de med to sengeplasser, i dag har de åtte i tillegg til ambulante tjenester og telemedisin. Avdelingslederen er glad for at de har kommet så langt og etablert seg som en god legetjeneste i kommunen, men forklarer at det er behov for et nytt og bedre bygg.

Nytt bygg
Torsdag skal bystyret behandle saken om legevakt og KØH, samlokalisert i nytt bygg. I dag er det pekt på en nabotomt til sykehuset som mest aktuell, med en gang rett inn til sykehuskorridorene for å lette diagnostisering og eventuell flytting for pasientene. I det nye bygget ved sykehuset er det beregnet tolv sengeplasser, med en forutsetning om et videre interkommunalt samarbeid. Marcussen forklarer at de åtte sengeplassene de har på Myratunet fungerer greit i dag, men at det antakelig vil være behov for en økning senere. Derfor ønsker hun et nytt bygg for KØH med tolv sengeplasser, med rom for å sette inn ekstra senger ved behov.
I rapporten utført av Arendal Eiendom KF for Arendal kommune, står det at et en organisering av legevakt opp mot KØH vil kunne spare ressurser og innleggelser i sykehus.
– Når vi skal bygge nytt er det viktig å tenke fremtidsrettet. Med et nytt bygg ved sykehuset er det muligheter for å øke kapasiteten hvis det trengs, og det er positivt, sier hun.

STØRRE BEHOV: Janice Marcussen tror behovet for KØH vil økte i tiden som kommer.

Multisyke eldre
KØH er et alternativ til sykehusbehandling og er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Østre Agder og Nissedal, foruten Grimstad kommune, som trekker seg ut av samarbeidet fra 2019 for å kjøre sitt eget løp. KØH har i snitt hver pasient inne i tre døgn, hvor de får den behandlingen de trenger som forhåpentligvis gjør at de ikke trenger å innlegges på sykehus. De aller fleste pasientene er multisyke eldre, alle med henvisning fra fastlege eller legevakten.
– Jeg føler at vi er mye bedre på overgangen til andre tjenester. Vi kjenner bedre til tjenestenivået, og pasientene kan unngå unødvendige utredninger, som de gjerne må gjennom på sykehus. En typisk pasient hos oss kan være en eldre dame som har falt, og som kommer til legevakten for sjekk. Kanskje har hun ingen brudd, men smerter. Da kan hun komme til oss for smertelindring og mobilisering, og samtidig så ser vi på bakenforliggende faktorer hvis det har skjedd flere ganger, sier Marcussen og legger til:
– Arendal kommune kan med stolthet si at vi har en god og robust legetjeneste som kan geriatri, og vi har dedikerte sykepleiere og fagarbeidere, mange med videreutdanning innen geriatrisk vurderingskompetanse.

Samlokalisering
Et felles nybygg samlokalisert med sykehuset gir muligheter for bedre fagmiljø, legedekning, tilgang på utstyr og bedre utnyttelse av andre medisinske støttetjenester ved sykehuset, ifølge Marcussen. Hun tror det kan gi stordriftsfordeler, en bedre kapasitetsutnyttelse og at det kan skape en bedre evne til å håndtere aktivitetssvingninger og økonomisk risiko.
– Det vil være en trygghet for legevaktslegen at KØH er i nærheten, i tillegg til sykehuset, sier hun.
Marcussen håper at politikerne går god for at en tredjeetasje etableres i tillegg, som er tiltenkt utskrivningsklare pasienter som trenger korttidsplass, UKP.
– UKP er ofte i behov av videre behandling og tett, systematisk oppfølgning. Kommunen betaler i dag mye for at disse pasientene blir liggende i sykehus i påvente av korttidsplass. Det jeg er redd for, er at tredjeetasjen skal bli kuttet ut av prosjektet fordi politikerne vil ha en lavere pris på utbyggingen. Slik jeg ser det er det svært kostnadsbesparende for kommunen hvis man tenker langsiktig, sier hun.
Hun tror et nytt bygg for legevakt, KØH og UKP kan være med på å gjøre alle enhetene mer robuste, og at det kan gi en ekstra trygghet, både for ansatte og pasienter.

 

Sorry. No data so far.