fbpx
skip to Main Content
STOR ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter produktene fra Klodeborg pukkverk er så stor at Fylkesmannen har sagt ja til en tidsbegrenset utvidelse av driftstiden.

Tillatelse til utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har sagt ja til at Klodeborg pukkverk får utvidet driftstid.

Bakgrunnen for tillatelsene er markedets behov som gjør det nødvendig med produksjon ut over ordinære driftstillatelsen. Klodeborg pukkverk har tillatelse etter forurensningsloven hvor blant annet driftstid og støy er regulert.

I henhold til vilkårene tillates utvidet produksjon i tidsintervallet kl. 07.00 – 19.00 inntil 50 døgn per år. For å kunne møte markedets etterspørsel søker Stærk & Co AS på vegne av Klodeborg pukkverk om midlertidig dispensasjon fra vilkåret om begrensning på 50 døgn. Fylkesmannen har innvilget søknaden på visse vilkår, uten å lempe på støykravene i tillatelsen.

Back To Top