Annonse:
Hove Camping Skal Utredes Med Flere Alternativer I Reguleringsprosessen. Arkivfoto
Hove Camping skal utredes med flere alternativer i reguleringsprosessen. Arkivfoto

Tar med grønt alternativ i prosjektplan

I reguleringsarbeidet for del av Hoveodden skal det også vurderes å tilbakeføre hele området til LNF-område. Prosjektplanen ble enstemmig vedtatt av bystyret. Høyre ville egentlig ikke gå med på et grønt alternativ, men gikk med på det like vel for…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in