fbpx
skip to Main Content
ILLUSTRASJONSFOTO

«Selvbetjening» for innsatte i nye Agder fengsel

I nye Agder fengsel skal ny teknologi gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for både innsatte og ansatte.

Den første teknologiske «kiosken» ble nylig montert i Agder fengsel Mandal avdeling. Løsningen kalles selvbetjening for innsatte, og gir innsatte mulighet til å motta meldinger fra ansatte og enkelte pårørende. Det vil også mulig å sende forespørsler om for eksempel legetime.

Nyttig informasjon

Innsatte vil i tillegg få oversikt over egne eiendeler, saldo og sin egen kalender. De vil ha bedre kontroll på besøk og få nyttig informasjon på den digitale oppslagstavlen.

Innsatte vil kunne bruke selvbetjeningssystemet både fra fellesavdelingene og fra sin egen celle.

Fengslesleder Frank Tveiten Johansen har store forhåpninger for selvbetjeningsløsningen som tas i bruk i Agder fengsel.

– Løsningen vil først og fremst gi innsatte bedre oversikt og kontroll over egen hverdag. I tillegg får de god digital læring. Med flere digitale løsninger tilgjengelig i kriminalomsorgen, er vi med på å skape innsatte som vil klare seg bedre i det digitale samfunnet når de løslates, sier han.

Johansen håper også at selvbetjeningssystemet vil føre til at ansatte får bruke mer tid sammen med de innsatte.

Mer fellestid

– Ved at de innsatte selv kan administrere større deler av hverdagen sin, blir tiden ansatte bruker på administrative oppgaver redusert, sier han.

Det planlegges at selvbetjeningssystemet etter hvert skal tas i bruk også ved andre fengsler.

Det nye Agder fengsel består av to avdelinger, avdeling Mandal med plass til ca. 100 innsatte og avdeling Froland med plass til ca. 200 innsatte.

Back To Top