fbpx
skip to Main Content
BOMRING: En bypakke med dagens forutsetninger vil bety en bomring rundt Arendal. Hvor bommene eventuelt kommer er ikke klart, men innfartsårene til sentrum, slik som Vesterveien, er sannsynligvis aktuelle. Foto: Esben Holm Eskelund

Positive til bompakke for Arendal

–Steng heller Kystveien i rushtiden, mener Fremskrittspartiets Torbjørn Nilsen. Torsdag vedtok bystyret med 32 mot sju stemmer at det må gjøres kraftige tak for å tilrettelegge for et bedre kollektivtilbud, flere gående og syklende og utbedring av deler av veinettet i regionen gjennom en areal- og transportplan og bypakke for arendalsregionen. Bare Fremskrittspartiets seks og Pensjonistpartiets ene…
Du må være innlogget for å se innholdet. log in
Back To Top