fbpx
skip to Main Content

Økte utslippene av klimagasser i Arendal

Siste tall fra miljøverndepartementet: Arendal hadde i 2018 økte utslipp av klimagasser, som i de fleste kommunene i Norge. Utslippet var dermed på samme nivå som i 2013, etter nedganger i 2015,  -16 og -17.

Hovedårsaken til dette er økte utslipp fra veitrafikk og motorredskaper. Økningen i veitrafikk skyldes mindre bruk av biodrivstoff enn året før og mer trafikk. Motorredskaper blir blant annet brukt innen jordbruk, bygg og anlegg og forsvar, og økningen skyldes økt bruk av drivstoff.

Utslippene i Arendal fordeler seg stort sett etter samme mønster som i resten av landet, der veitrafikken står for det meste av utslippene. Men i Arendal har det vært en jevn nedgang i utslippet fra trafikken siden 2009.

Det er mange faktorer som spiller inn på hvilke klimagassutslipp som dominerer i hver enkelt kommune. Utslippene henger gjerne sammen med hvor mange som bor i kommunen, hvilke næringer som finnes der, om de ligger i tilknytning til kysten eller om det ligger veier med mye trafikk der. Noen kommuner har for eksempel store utslipp fra industri eller hovedveier som de selv har liten mulighet til å påvirke.

Back To Top