Annonse:
ET JAFS: E18-prosjektet Mellom Arendal Og Tvedestrand Skal Bygges Som Ett Helhetlig Prosjekt. Senterpartiet Mener Et Oppdelt Prosjekt Kunne Sikret Norske Aktører Mulighet Til å Være Med Og Dermed Sikre Norske Arbeidsplasser. Illustrasjon: Multiconsult
E18-prosjektet mellom Arendal og Tvedestrand. Illustrasjon: Multiconsult

NIB og Ferde finansierer ny E18 strekning

Den nordiske investeringsbank, NIB, og bompengeselskapet Ferde AS skal stå for finansiering av en ny motorvei-strekning mellom Tvedestrand og Arendal.
NIB og Ferde har signert et lån på en milliard kroner, med en løpetid på 17,5 år, som skal delfinansiere fire tunneler, seks broer, to planfrie kryss og deler av en 23 kilometer lang strekning av den nye firefelts motorveien på E18. 
Den nye veiforbindelsen vil erstatte tofeltsveien mellom Tvedestrand og Arendal, i tillegg skal det bygges en ny veiseksjon som kobler sammen Longum og Krøgenes.
E18 er en av de viktigste transportkorridorene i Norge. Ved å utvide motorveien vil man få bedre trafikkflyt, kortere reisetider og bedret sikkerhet. Investeringen vill også redusere tungtrafikk gjennom tettsteder, sier Henrik Normann, NIB President & CEO i en pressemelding.
Ifølge pressemeldingen forventes byggearbeidet å være ferdig høsten 2019. Bompengeperioden for denne veien er satt til 15 år. 

Sorry. No data so far.